Otvorene prijave za sudjelovanje u Radnoj skupini za zaštitu mentalnog zdravlja mladih

09.02.2022.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske poziva zainteresirane stručnjake da se prijave za sudjelovanje u Radnoj skupini za zaštitu mentalnog zdravlja mladih. Prijaviti se mogu liječnici specijalisti psihijatrije koji posjeduju odobrenje za samostalan rad (licencu), liječnici specijalizanti psihijatrije, psiholozi sa važećim Rješenjem o pravu na obavljanje psihološke djelatnosti, psiholozi vježbenici, savjetodavni terapeuti i psihoterapeuti sa važećom dopusnicom za samostalno obavljanje djelatnosti psihoterapije te psihoterapijski vježbenici.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika koje utječu na mlade.

Radna skupina za mentalno zdravlje mladih je povremena radna skupina Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske osnovana 17.11.2021. s ciljem izrade pregled stanja zaštite mentalnog zdravlja mladih u Republici Hrvatskoj te izrada smjernica unaprjeđenja iste i to prema područnim ciljevima:

1) vrsta i opća dostupnost usluga zaštite mentalnog zdravlja mladih;
2) mentalno zdravlje mladih u kontekstu odgojno-obrazovnog procesa;
3) mentalno zdravlje posebno ugroženih skupina mladih;
4) terminologija u području mentalnog zdravlja;
5) pregled izazova i teškoća s kojima se mladi susreću, a koje imaju izravne reperkusije na njihovo mentalno zdravlje.

Prijedlog plana rada Radne skupine za mentalno zdravlje mladih nalazi se ovdje.

Prijave se zaprimaju od 8. veljače 2022. putem poveznice ovdje.


vrh stranice