Posebna ponuda PBZ nenamjenskih kredita za članove HLK

17.05.2021.

Hrvatska liječnička komora dogovorila je za svoje članove novu ograničenu akciju za ugovaranje povoljnih nenamjenskih kredita s Privrednom bankom Zagreb. Od 24. svibnja do 12. lipnja 2021. članovi Komore mogu u poslovnicama PBZ-a ugovoriti nenamjenski kredit do iznosa od 300.000 kuna uz još povoljniju fiksnu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Fiksna kamatna stopa za kredite bez CPI police osiguranja iznosi 2,90% (otplata od 13 do 48 mjeseci) te 3,28% (otplata od 49 do 120 mjeseci).

Fiksna kamatna stopa za kredite uz CPI policu osiguranja iznosi 2,70% (otplata od 13 do 48 mjeseci) te 3,08% (otplata od 49 do 120 mjeseci).

Uz fiksnu kamatnu stopu, mogućnost odabira dana u mjesecu za plaćanje kredita i bez naknade za prijevremenu otplatu kredita, postoji i nova pogodnost počeka otplate (preskoka) anuiteta ili rate kredita za što se ne naplaćuje naknada, a prvi preskok može se koristiti nakon isteka prvih šest mjeseci otplate kredita. Ponuđene pogodnosti članovi Komore moći će ostvariti u PBZ poslovnicama kod osobnih bankara.

Letak s informacijama o ovoj posebnoj ponudi dostupan je ovdje.

vrh stranice