Povjerenstvo HLK-a zatražilo očitovanje osam ravnatelja i direktora UPUZ-a zbog povrede odredbi Pravilnika o specijalizaciji doktora medicine

27.09.2016.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore (HLK),  na jučer održanoj sjednici, zatražilo je očitovanje osam ravnatelja-liječnika zdravstvenih ustanova, koji su prekršili odredbe važećeg Pravilnika o specijalističkom usavršavanju te liječnicima nisu ponudili izmijenjene ugovore o specijalističkom usavršavanju.  Radi se o ravnateljima: OB Bjelovar, OB Karlovac, OB „Dr. Tomislav Bardek“- Koprivnica, NPB „Dr. Ivan Barbot“- Popovača, OŽB Požega, OB Pula, PB Rab i SB Stubičke Toplice. Zbog obavijesti da je poticao ravnatelje na neprimjenjivanje Pravilnika, zatraženo je očitovanje i od direktora Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ-a), mr.sci. Dražena Jurkovića.

Naime, Izvršni odbor Komore je početkom rujna donio odluku o pokretanju disciplinskih postupaka protiv liječnika - ravnatelja i liječnika - dužnosnika zdravstvenih udruga zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije. Na temelju ove odluke predsjednik HLK-a dr.sc. Trpimir Goluža podnio je zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka pred Časnim sudom Komore protiv devetoro liječnika, članova Komore.

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju, koje provodi prethodni postupak,  na sjednici je zaključilo kako je zahtjev  Predsjednika Komore, ispunio sve formalne uvjete te je od prijavljenih ravnatelja - liječnika i direktora UPUZ-a zatražilo očitovanje. Rok za očitovanje je 15 dana.

„Komora se zalaže za Hrvatsku kao uređenu pravnu državu, u kojoj će se svim građanima poštovati zakonom zajamčena ljudska, građanska i radna prava pa tako i mladim liječnicima. Kao i do sada, tako i ubuduće, Komora neće dopustiti da liječnici budu građani “drugog reda”, nad kojima se provodi pravno nasilje i kojima se ekskluzivno nameću izrazito nepovoljni ugovori o radu. Prava i ugled naših kolegica i kolega, štitit ćemo od svakog tko ih krši, pa tako i od samih kolega liječnika, koji su na pozicijama ravnatelja pojedinih zdravstvenih ustanova.  Kao predsjedniku Komore dužnost mi je upozoriti naše članove na Kodeks koji obavezuje da se prema drugim liječnicima odnose časno te onako kako bi željeli da se druge kolege odnose prema njima", istaknuo je predsjednik HLK-a dr.sc. Trpimir Goluža. 

Nakon što utvrdi sve relevantne činjenice, Povjerenstvo donosi mišljenje postoji li osnovana sumnja da je prijavljeni liječnik počinio povredu Kodeksa koja mu se stavlja na teret. U slučaju da povjerenstvo zaključi da je sumnja o povredi Kodeksa osnovana, predmet se prosljeđuje Časnom sudu Komore na daljnji postupak. Časni sud je neovisno tijelo koje sudi u vijeću sastavljenom od tri člana, a čiji je predsjednik profesionalni sudac Županijskog suda u Zagrebu, dok su preostala dva člana liječnici. Časni sud može odbaciti zahtjev kao neosnovan ili sankcionirati optuženika opomenom, ukorom, javnim ukorom, novčanom kaznom ili privremenim uvjetnim ili bezuvjetnim odnosno trajnim oduzimanjem licence.

vrh stranice