PRIME Vaccines: Cijepljenjem protiv respiratornih infekcija

24.11.2020.

Hrvatska liječnička komora je partner projekta Hrvatskog farmaceutskog društva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Prevencija, a ne Komplikacija“. Uzevši u obzir prijetnju koronavirusa te preporuku Svjetske zdravstvene organizacije da se svi potrebiti procijepe protiv respiratornih infekcija, ovom edukativno-javnozdravstvenom akcijom nastoji se podići svijest o nadolazećoj sezoni gripe i zaraznim bolestima uzrokovanima pneumokoknom bakterijom, no još važnije, da je te respiratorne infekcije moguće spriječiti pravovremenim cijepljenjem.

Akcija se provodi u sklopu platforme PRIME Vaccines na kojoj se mogu pročitati članci, preporuke i razgovori sa stručnjacima, pogledati snimka webinara te se prijaviti na virtualnu konferenciju “Zašto je važno da se kronični bolesnici cijepe protiv pneumokoka u doba COVID-19?“, koja će se održati 26. studenoga 2020. u 18 sati. Platforma PRIME Vaccines dostupna je ovdje.

Ovim akcijama već godinama se nastoji informiranjem putem stručnih i znanstvenih dokaza osnažiti povjerenje u cijepljenje kao javnozdravstvenu intervenciju i suvremenu civilizacijsku tekovinu, te educirati građanstvo, ali i zdravstvene stručnjake o najnovijim spoznajama i smjernicama u imunizaciji kao metodi prevencije respiratornih bolesti.

Brojni edukativni plakati iz ove akcije nalaze se u slajderu sa fotografijama.


vrh stranice