Priopćenje HLK: Tražimo povećanje koeficijenata za liječnike

15.07.2022.

Hrvatska liječnička komora traži od Vlade RH hitno ispravljanje nelogičnosti i nepravednosti u sustavu koeficijenata za pojedine skupine liječnika. Povećanje koeficijenata za liječnike je već bila tema na radnoj skupini u Ministarstvu zdravstva gdje su predstavnici HLK-a i HLS-a zatražili to povećanje, te je Komora očekivala da će, uz promjene koeficijenata za medicinske sestre, doći i do najavljenih promjena za dio liječnika.

HLK zahtijeva da Vlada izjednači koeficijente novih, usmjerenih specijalista s užim specijalistima koji su specijalizirali prema ranijim pravilnicima, da izjednači koeficijente liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s liječnicima u bolnicama te da podigne koeficijente najmlađim liječnicima, sukladno najnovijem povećanju koeficijenata za medicinske sestre na radnim mjestima i pozicijama 1. vrste, koje HLK pozdravlja.

“Uloga svih zdravstvenih radnika u zdravstvenom sustavu iznimno je važna i vrlo odgovorna. No, podsjećam Vladu da su upravo liječnici prema hrvatskim zakonima temeljni nositelji zdravstvene zaštite i da kao profesija snose najveću odgovornost za život i zdravlje ljudi. Ne možemo govoriti o reformi zdravstva u kojem liječnici, kao temeljni nositelji zdravstvene skrbi i ključni dionici svake reforme, već godinama čekaju nužne korekcije koeficijenata”, istaknuo je doc.dr.sc. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

HLK ponovno upozorava Vladu i ključne ljude hrvatske zdravstvene administracije na kontinuirani odlazak liječnika iz Hrvatske, što je konstantni problem za održivost hrvatskog zdravstva. Zaobilaženje liječnika u izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama zasigurno neće pridonijeti cilju zadržavanja liječnika u Hrvatskoj.

vrh stranice