Radionice za unaprjeđenje komunikacijskih vještina u organizaciji HLK-a i Bagatin akademije

03.11.2017.

Hrvatska liječnička komora, u suradnji s Bagatin akademijom, organizira seriju edukativnih radionica s ciljem unaprjeđenja komunikacijskih vještina svojih članova.

 
Riječ je o jednosatnim programima koji obrađuju teme koje pomažu postizanju kvalitetnog profesionalnog odnosa s pacijentima te suradnicima i nadređenim i podređenim kolegama. 
Radionice će se održavati u Središnjem uredu Hrvatske liječničke komore, u Ulici Grge Tuškana 37, na 2. katu, prema sljedećem rasporedu:

 
23.11.2017: JAVNI NASTUP ZA LIJEČNIKE: PREZENTIRANJE NA KONGRESIMA I KOMUNIKACIJA PRED TIMOM
Program Javni nastup za liječnike: Prezentiranje na kongresima i komunikacija pred timom namijenjen je svima koji žele naučiti kako kvalitetno prezentirati i otkloniti tremu prema javnom nastupu.  
Vrlo korisna radionica Jelene Vukmirice Makovičić.
Nema više slobodnih mjesta!
 
7.12.2017: KOJU IGRU IGRAŠ - ULOGE U ZDRAVSTVENOM SEKTORU
Program Koju igru igraš – uloge u zdravstvenom sektoru otkriva koje nam uloge ljudi često igraju a stvaraju nam izazove u suradnji i komunikaciji. Ljudi često igraju neke uloge - opasni šef, žrtveno janje, šutljivac, a kako te uloge prepoznati kod pacijenata i kolega i kako s njima pravilno pristupati.
Interaktivna radionica trenera Mateja Sakomana.
Nema više slobodnih mjesta!
 
Za članove HLK-a radionice su besplatne.  
vrh stranice