Reakcija HLK-a na objavljivanje identiteta darivatelja organa

19.04.2021.

Hrvatska medicina je već godinama u europskom i svjetskom vrhu u transplantaciji organa. Poseban uspjeh predstavlja uspostavljanje programa transplantacije pluća u našoj zemlji ovog mjeseca i prije dva dana prva izvedena transplantacija pluća u okviru toga programa. HLK čestita medicinskom timu i liječnicima KBC-a Zagreb na velikom stručnom uspjehu koji svjedoči o vrhunskoj kvaliteti hrvatskog liječništva. Međutim, posljednjih dana u javnosti su objavljeni podaci o darivateljima organa.
HLK je dužan upozoriti da je otkrivanje identiteta darivatelja i primatelja organa izrijekom zabranjeno Zakonom o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja koji je na snazi od 2012. godine. Ovaj zakon vrlo jasno propisuje da nije dozvoljeno otkrivati identitet darivatelja niti primatelja organa, a odnosi se na sve građane, a ne samo na zdravstvene djelatnike ili samo na liječnike. Hrvatska, kao članica Eurotransplanta – međunarodne organizacije za koordinaciju transplantacija, treba voditi računa o privatnosti primatelja i darivatelja organa.

HLK naglašava da objava imena i prezimena nije jedini način otkrivanja identiteta, već da i podaci poput okolnosti događaja, a koji se spominju u vezi s darivateljem ili primateljem organa, mogu nedvojbeno otkriti o kojoj osobi je riječ.

Liječnici su, osim dužnosti poštovanja Zakona o presađivanju ljudskih organa, dužni, kao što propisuje Zakon o liječništvu i Kodeks medicinske etike i deontologije, čuvati liječničku tajnu.

Posljedice nezakonitog i neetičnog otkrivanja podataka o darivatelju i primatelju organa mogu biti višestruke: psihičke posljedice u primatelja organa, psihičke posljedice u obitelji darivatelja organa, stigmatizacija primatelja, kao i uznemiravanje primatelja ili obitelji darivatelja.
vrh stranice