Sastanak o suradnji HLK-a i Cleveland klinike

12.04.2019.

U Hrvatskoj liječničkoj Komori prvi dopredsjednik/v.d. predsjednika dr. sc Krešimir Luetić održao je u petak 12. travnja sastanak s dr. Marijom Škugorom, specijalistom endokrinologije koji dugi niz godina radi u Cleveland klinici i dr. Darkom Solterom, koji će se zahvaljujući Komorinom stipendiranju mjesec dana usavršavati u toj prestižnoj američkoj i svjetskoj klinici. Uz dr. Soltera, specijatistu otorinolaringologije na stručno usvaršavanje u Cleveland kliniku će i dr. Alan Pegan, također specijalist otorinolaringolog. Obojica rade u KBC-u Sestre milosrdice, a stipendije su ostvarili kroz kontinuirani program Komore, odnosno na javnom natječaju HLK-a za inozemno stručno usavršavanje liječnika.
Ističući zadovoljstvo pokrenutom suradnjom s Cleveland klinikom i njezinim čelnim čovjekom prof. dr. sc. Tomislavom Mihaljevićem, dr. Luetić je zahvalio dr. Škugoru na podršci i težnji u uspostavljanju što tješnje suradnje između HLK-a i Cleveland klinike kada je riječ o prihvatu hrvatskih liječnika na usavršavanje. Program financiranja inozemnog stručnog usavršavanja u Komori smo pokrenuli svjesni činjenice da je stjecanje novih znanja i vještina preduvjet za stručno napredovanje kolega liječnika, a time i njihova većeg zadovoljstva na radnom mjestu, rekao je Luetić. Kao jednoj od najpoznatijih klinika u svijetu suradnja nam je oduvijek u fokusu, a posebno ovakva suradnja sa zdravstvenim institucijama u Hrvatskoj, bolnicama i Komorom raduje „hrvatsku medicinsku enklavu“ u Cleveland klinici u kojoj već duže vrijeme uz značajan broj medicinskih sestara i tehničara radi i sedam vrhunskih liječnika koji će biti svekolika podrška Komorinim stipendistima tijekom njihovog usavršavanja, istaknuo je dr. Škugor
vrh stranice