SIP utvrdio rezultate glasovanja

28.05.2019.

Središnje izborno povjerenstvo Hrvatske liječnike komore (SIP) na današnjoj sjednici, 28. svibnja 2019., utvrdilo je rezultate izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika Hrvatske liječnike komore (HLK) i rezultate izbora za zastupnike u Skupštini HLK-a, odnosno za članove županijskih povjerenstava HLK-a, Povjerenstva Grada Zagreba i Povjerenstava MORH-a i HZZO-a.

Prema Pravilniku o izboru tijela HLK-a koji je donijela Skupština HLK-a, izbori za tijela HLK-a provode se u pravilu elektroničkim putem. Iznimno, članu HLK-a može se, ali isključivo na njegov zahtjev omogućiti dopisno glasovanje.

Članovi su zahtjev za dopisno glasovanje mogli podnijeti do 19. travnja 2019. do 24:00 sata.
SIP je zaprimio ukupno 2.305 zahtjeva za dopisno glasovanje, od čega je 2.249 zaprimljeno u roku. Od zahtjeva koji su zaprimljeni u roku, SIP je prihvatio 2.247 zahtjeva, a nisu prihvaćena samo dva zahtjeva (jedan zbog spornog identiteta i jedan zbog potpisa u zamjenu). Izvan roka SIP je zaprimio 56 zahtjeva, ali većina članova koji su zahtjev podnijeli izvan roka mogli su svoje biračko pravo ostvariti elektroničkim putem.

S obzirom na dva moguća načina glasovanja, ukupni popis birača razdvojen je na dva popisa – jedan za dopisno i drugi za elektroničko glasovanja, kako bi svaki član mogao glasovati na jedan ili na drugi način.
Svi članovi HLK-a čije je zahtjeve za dopisno glasovanje SIP prihvatio svrstani su u Popis birača za dopisno glasovanje sa stanjem na dan 26. travnja 2019. i njima su dostavljeni glasački materijali. Ostali članovi svrstani su na Popis birača za elektroničko glasovanje sa stanjem na dan 26. travnja 2019.
Dakle, članovi su mogli glasovati ili dopisnim ili elektroničkim putem; nije bilo moguće dvostruko glasovanje istog člana jer članovi koji su se nalazili na popisu birača za dopisno glasovanje nisu mogli pristupiti elektroničkom glasovanju (to im je bilo tehnički onemogućeno u aplikaciji za elektroničko glasovanje).

SIP ističe da članovima nije bilo uskraćeno ostvarivanje njihovog biračkog prava, i to iz sljedećih razloga. Elektroničke liječničke iskaznice izrađuju se već tri godine. Nadalje, svi članovi HLK-a višekratno su i na različite načine putem svih HLK-u dostupnih komunikacijskih kanala (mrežna stranica HLK- a, Liječničke novine, newsletter) od ožujka ove godine obavještavani da ako nisu u mogućnosti ili nisu skloni glasovati elektroničkim putem svoje biračko pravo mogu ostvariti dopisnim glasovanjem te su pozivani da zahtjev podnesu u roku.
Radi onemogućavanja bilo kakve zlouporabe izrađenih liječničkih iskaznica koje članovi nisu preuzeli, SIP ih je od 18. svibnja 2019. držao u sefu i članovi su ih mogli preuzeti samo od članova ili zamjenika člana SIP-a.
Elektroničko glasovanje bilo je moguće obaviti putem bilo kojeg računala s instaliranim potrebnim programima (besplatnu aplikaciju bilo je moguće preuzeti s mrežne stranice HLK-a) i čitačem pametnih kartica, dakle, s bilo koje lokacije u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu koja ispunjava tehničke uvjete. Glasovanje je bilo omogućeno i u Središnjem uredu HLK-a i u svim regionalnim uredima HLK-a. Također, zbog mogućih eventualnih problema koji su se mogli pojaviti kod elektroničkog glasovanja, članovima je bilo osigurana i informatička podrška, i to: e-adresa izborihlk@pcprojekt.hr, četiri telefonske linije te, vezano za potpisne certifikate i potpisivanje iskaznicom na kraju glasanja, AKD Help desk.
Dodatno, s obzirom da se u konkretnom slučaju radilo o prvim izborima u HLK-u koji su se provodili u pravilu elektroničkim putem, imajući pri tome na umu da svi članovi nisu aktivirali svoje liječnike iskaznice i ne raspolažu čitačem kartica, od strane Vijeća HLK-a članovima je osigurana određena tehnička pomoć kako bi im se omogućilo elektroničko glasovanje.
Točnije, u svim izbornim jedinicama, na određenim lokacijama prema rasporedu koji su utvrdili županijski povjerenici HLK-a, osigurani su koordinatori radi tehničke pomoći članovima u vezi elektroničkog glasovanja, ali samo za izdavanje PIN-a i aktivaciju liječničkih iskaznica i davanje na korištenje tehničke opreme koja je potrebna za ovu vrstu glasovanja (računalo s instaliranim potrebnim programima i čitačem kartice).
Kako bi pružanje ove tehničke pomoći bilo dostupno što većem broju članova, ali i potpuno transparentno, javno je objavljen cjelokupni raspored pružanja tehničke pomoći od stane koordinatora za svaku pojedinu izbornu jedinicu, koji je uključivao točno vrijeme i sve lokacije pružanja tehničke pomoći, te je za cijelo to vrijeme i na svim lokacijama članovima HLK-a, u skladu s Obvezatnim uputama broj V, omogućeno vršenje nadzora nad pružanjem te pomoći.
Također, nadzor je omogućen i kod prebrojavanja glasova svim članovima HLK-a koji su se za isti prijavili.

UTVRĐENI REZULTATI GLASOVANJA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA HLK-a

Za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika HLK-a područje Republike Hrvatske predstavlja jednu izbornu jedinicu. U ovoj izbornoj jedinici u Popisu birača za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika HLK-a sa stanjem na dan 26. travnja 2019. evidentirano je ukupno 19.196 članova. Radi se o svim članovima HLK-a koji su do kraja tog dana, kada je zaključan popis birača, upisani u Imenik liječnika HLK-a.

Na ovim izborima za predsjednika i zamjenika predsjednika HLK-a glasovalo je 4.852 člana HLK-a. Od glasačkih lista koje su zaprimljene u roku, važećih je 4.826, dok je nevažećih 26 glasačkih lista.
Predsjednik i zamjenika predsjednika HLK-a bira se natpolovičnom većinom glasova članova HLK-a koji su glasovali.
Rezultati izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika HLK-a dostupni su ovdje.

UTVRĐENI REZULTATI GLASOVANJA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U SKUPŠTINI HLK-a, ODNOSNO ZA ČLANOVE ŽUPANIJSKIH POVJERENSTAVA HLK-a, POVJERENSTVA GRADA ZAGREBA I POVJERENSTAVA MORH-a I HZZO-a

Na Popisu birača po izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Skupštini HLK-a, odnosno za članove županijskih povjerenstava HLK-a, Povjerenstva Grada Zagreba i Povjerenstava MORH-a i HZZO-a sa stanjem na dan 26. travnja 2019. također se nalazi ukupno 19.196 članova, ali oni su svrstani u 23 izborne jedinice.
Na ovim izborima za zastupnike u Skupštini HLK-a, odnosno za članove županijskih povjerenstava HLK-a, Povjerenstva Grada Zagreba i Povjerenstava MORH-a i HZZO-a glasovalo je 4.816 članova HLK-a.
Rezultati izbora za zastupnike u Skupštini HLK-a, odnosno za članove županijskih povjerenstava HLK-a, Povjerenstva Grada Zagreba i Povjerenstava MORH-a i HZZO-a dostupni su ovdje.

Tablicu s detaljnijim statističkim podacima možete pogledati ovdje.

vrh stranice