Stručni nadzor HLK-a vezan uz slučaj smrti dječaka iz Metkovića utvrdio stručne propuste u radu troje liječnika

Hrvatska liječnička komora završila je postupak izvanrednog stručnog nadzora nad radom liječnika koji su u razdoblju od 7. do 11. prosinca 2018. godine zdravstveno zbrinjavali preminulo dijete G.B. iz Metkovića.

Komisija za stručni nadzor HLK-a, sastavljena od specijalista i užih specijalista pedijatrije, intenzivne medicine i hitne medicine, u stručnom je mišljenju utvrdila propuste u stručnom radu kod troje od deset nadziranih liječnika. Utvrđeni stručni propusti odnose se na necjelovito izvanbolničko postupanje pri zbrinjavanju pacijenta neposredno prije i nakon postavljanja dijagnoze teškog oblika bolesti.

Stručno mišljenje doneseno je sumirajući sve podatke prikupljene na temelju kompletne medicinske dokumentacije, razgovora obavljenih s liječnicima tijekom nadzora, kao i iz pisanih očitovanja nadziranih liječnika.

Na temelju ovog stručnog mišljenja nadležna tijela Komore donijet će odluku o pokretanju disciplinskog postupka pred Časnim sudom Komore.

Hrvatska liječnička komora, temeljem svojih javnih ovlasti i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o liječništvu te Pravilnika o stručnom nadzoru, nadzire isključivo stručni rad liječnika koji sudjeluju u pružanju neposredne zdravstvene zaštite.

Komora ni na koji način ne relativizira ovaj tragičan događaj niti utvrđene propuste liječnika. Dodatno, dužni smo upozoriti da se organizacija i dostupnost zdravstvene zaštite na jugu Hrvatske trebaju unaprijediti u što skorije vrijeme kako bi se poboljšala zdravstvena skrb stanovništva te regije.

Hrvatska liječnička komora kao strukovna organizacija liječnika snažno se zalaže za odgovorno, etičko i profesionalno obavljanje liječničke profesije, kao i pružanje zdravstvene skrbi prema suvremenim standardima struke.

vrh stranice