Tečaj o osnovama medicinskog prava u Šibeniku

17.10.2023.

Povjerenstvo za mlade liječnike HLK-a organizira besplatni tečaj za mlade liječnike o osnovama medicinskog prava koji će se održati u Šibeniku 25. listopada 2023. s početkom u 13 sati u OB Šibenik, Ulica Stjepana Radića 83. Tečaj osnova medicinskog prava prvenstveno je namijenjen mladim liječnicima, koji nakon završetka studija nemaju obvezu polaganja stručnog ispita.
Polaznici će se na tečaju upoznati s osnovnim pravnim aktima iz zdravstvenog zakonodavstva, uključujući i Kodeks medicinske etike i deontologije.

Teme tečaja su prava i obveze liječnika u obavljanju liječničke djelatnosti, prava pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite, specijalističko usavršavanje doktora medicine, stručni nadzor nad radom liječnika i disciplinska odgovornost liječnika te Kodeks medicinske etike i deontologije.

Tečaj će se bodovati prema pravilniku HLK-a.

Radi lakše organizacije te ostvarenja bodova HLK, obavezna je prethodna prijava za sudjelovanje na mladi@hlk.hr U prijavi je potrebno napisati ime i prezime, datum rođenja i OIB.
vrh stranice