Vijeće HLK-a za svog predsjednika izabralo prof. dr. G. Hausera, za zamjenika predsjednika dr. sc. G. Benka

18.07.2019.

Vijeće Hrvatske liječničke komore (HLK-a) održalo je u ponedjeljak, 15. srpnja konstituirajuću sjednicu na kojoj je za predsjednika Vijeća izabran prof. dr. sc. Goran Hauser, a za zamjenika predsjednika Vijeća dr. sc. Goran Benko. Prof. Hauser u prošlom je sazivu obnašao dužnost predsjednika Skupštine HLK-a.

Na prijedlog predsjednika HLK-a Vijeće je izabralo i predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova Časnog suda i Visokog časnog suda HLK-a. Za predsjednika Visokog časnog suda ponovo je izabran Ivan Turudić, dipl. iur., a za predsjednika Časnog suda također je ponovo izabran Ivica Veselić, dipl. iur.
Sastav Časnog suda HLK-a objavljen je ovdje.
Sastav Visokog časnog suda HLK-a objavljen je ovdje.

Za članove Povjerenstva za dodjelu novčane pomoći na čijem je čelu po funkciji rizničar HLK-a prim. dr. Mario Malović, Vijeće je izabralo dr. Ivanu Šmit i dr. sc. Jadranku Pavičić-Šarić.

Vijeće je na prvoj, konstituirajućoj sjednici za potrebe promjene sistematizacije radnih mjesta u HLK-u osnovalo radnu skupinu u koju su izabrani po jedan predstavnik Izvršnog odbora i Vijeća te voditelj Središnjeg ureda HLK-a.

vrh stranice