Vlada prihvatila prijedlog Komore da se napad na liječnike tretira kao kazneno djelo

28.06.2018.

Hrvatska liječnička komora pozdravlja prijedlog Vlade RH da se u Kazneni zakon konačno uvrsti odredba po kojoj će se napad na liječnike i sve zdravstvene radnike  smatrati kaznenim djelom i kažnjavati i do pet godina zatvora. 
Inicijativu da se odredba „prisila prema zdravstvenom radniku“ unese u Kazneni zakon, Komora je prema ministarstvima zdravstva i pravosuđa pokrenula još prije tri godine. Komora je posebno upozoravala kako sve učestaliji napadi na liječnike i drugo zdravstveno osoblje ne samo što nanosi štetu napadnutom već kao posljedicu ima i ugrožavanje pružanja zdravstvene zaštite pacijentima. Zdravstveno osoblje nad kojim je izvršena prijetnja ili napad nije u mogućnosti nastaviti pružati zdravstvenu uslugu čime su direktno ugroženi pacijenti među kojima su i pacijenti kojima je usluga hitna.   

Uočavajući problem nedovoljne sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Komorina pravna služba izradila je prijedlog zakonske odredbe iz koje se jasno vidi kako je napad na liječnike i zdravstveno osoblje ustvari napad na zdravstveni sustav. Napori koji su uloženi uspjeli su uvjeriti i nadležne Ministarstva pravosuđa i građane kako jedna ovakva odredba minimum sigurnosti zdravstvenih radnika i pacijenata. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojeg je Vlada RH prihvatila na sjednici 27. lipnja i nakon toga uputila u saborsku proceduru zadovoljavala taj minimum te očekujemo kako će isto prihvatiti i zastupnici u Hrvatskom saboru.  

Vodeći računa o sigurnosti liječnika te iznalaženju načina kako ih zaštititi od napada na radnom mjestu, Komora je uvela i policu osiguranja pravne zaštite. To su Komorine konkretne mjere za unapređenje pozicije njezinih članova, a novom odredbom u Kaznenom zakonu i država je konačno odlučila zakonski zaštititi sve zdravstvene djelatnike od napada na radnom mjestu, što Komora ovom prigodom pozdravlja.
vrh stranice