Vlada RH donijela Nacionalni plan razvoja bolnica od 2018. do 2020.

21.09.2018.

Vlada RH na sjednici održanoj 20. rujna usvojila je Odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Hrvatskoj za razdoblje 2018.-2020.

Nacionalni plan osigurava nastavak započete reforme bolničkog sustava i preduvjet je za provođenje reformskih mjera usmjerenih modernizaciji bolničkih kapaciteta i povećanoj kvaliteti bolničke zdravstvene zaštite, što uključuje pripreme i provedbe projekata Europske unije.

Temeljna načela Nacionalnog plana su - načelo supsidijarnosti i načelo funkcionalne integracije. Oba načela počivaju na osiguravanju pravednosti, jednakosti, dostupnosti zdravstvene zaštite te sigurnosti i zaštiti prava pacijenata, stoji u obrazloženju Nacionalnog plana.

Cijeli dokument možete pročitati ovdje.

vrh stranice