Vremensko-kadrovski normativi u provođenju mjera zdravstvene zaštite

25.05.2021.

U Narodnim novinama br. 142/20 objavljen je dokument Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022. Po prvi puta plan mjera zdravstvene zaštite, uz ostalo, propisuje i vremensko - kadrovske normative u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u specijalističko-konzilijarnoj i stacionarnoj (bolničkoj) zdravstvenoj zaštiti te zdravstvenoj zaštiti koju provode Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i županijski zavodi za javno zdravstvo.

Kako je sadržano u dokumentu, normativi propisuju izvršitelje postupka i suradnike, potrebno vrijeme za provođenje postupka, razinu nužnosti provođenja postupka te broj optimalno provedenih postupaka po timu u mjesec dana (broj postupaka koje tim može napraviti u okviru propisanog radnog vremena od osam sati, a da je pri tome iz vremena za izvršenje postupka izuzeto propisano vrijeme za pauzu, ali i druge dnevne aktivnosti tima).

Naime, prema članku 22. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19 i 147/20) mjere zdravstvene zaštite provode se na temelju plana i programa mjera zdravstvene zaštite koji na prijedlog državnih zdravstvenih zavoda odlukom donosi ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora i Hrvatskog liječničkog zbora.

Stoga će Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) svake godine pripremati prijedlog Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, što podrazumijeva analizu svih navedenih mjera i postupaka s mogućnošću brisanja, ali i uvrštavanja novih postupaka. U ovoj aktivnosti, HZJZ nužno mora konzultirati stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora, nadležne komore, ostale strukovne udruge te Referentne centre Ministarstva zdravstva, koji se obvezuju na suradnju.

Ukoliko postoji potreba za uvrštenjem novog postupka, stručna društva obraćaju se HZJZ-u te su dužna dostaviti međunarodne i nacionalne smjernice o provođenju postupka.

Dokument Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022. dostupan je ovdje.
Budući da se radi o opsežnom dokumentu, za lakše pretraživanje dostupan je sadržaj s knjižnim oznakama (tzv. Bookmarks) u stupcu s lijeve strane. Klikom na strelicu ispred svake cjeline, otvara se padajući izbornik koji predstavlja poveznicu/prečac do tražene djelatnosti.

vrh stranice