Zdravstvena administracija ignorira probleme posrnule primarne zdravstvene zaštite

14.01.2020.

Hrvatska liječnička komora (HLK) i Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) održale su 14. siječnja 2020. konferenciju za novinare kako bi se ponovno upozorilo na urušavanje sustava primarne zdravstvene zaštite. Najveću odgovornost snosi lokalna politika koja je obvezna osigurati dostupnu primarnu zdravstvenu zaštitu svim stanovnicima na svom teritoriju te stvoriti uvjete u kojima će zdravstveni radnici moći sigurno i kvalitetno raditi svoj posao. Međutim, nepravovremenim reagiranjem na nastalu situaciju odgovorno je i Ministarstvo zdravstva te izvršna vlast, istaknuto je.

Na konferenciji su sudjelovali dr.sc. Krešimir Luetić dr.med., predsjednik HLK, Vikica Krolo, dr.med., zamjenica predsjednika HLK i predsjednica KoHOM-a, prim. Ines Balint, dr.med., predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu HLK-a i članica Izvršnog odbora KoHOM-a i Nataša Ban Toskić, dr.med., članica Izvršnog odbora KoHOM-a.

Naglašeno je da se prema podacima HLK-a u zadnje tri godine bilježi smanjenje od 139 liječnika obiteljske medicine u sustavu, a za 5 godina u mirovinu će otići 628 doktora obiteljske medicine, dok će specijalizaciju obiteljske medicine završit samo 185 liječnika!
Istovremeno, prema podacima HZZO-a u mreži primarne zdravstvene zaštite nedostaje više od 230 timova, od toga u obiteljskoj medicini 117, u ginekologiji 61 i u pedijatriji 53 tima. U oko 130 ambulanti primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s HZZO-om već sada nema liječnika-nositelja tima. Svako deveto predškolsko dijete u Hrvatskoj nema pedijatra! Zadar nema ginekologa i pedijatra, Dubrovnik nema hitnu službu. Obrovac i brojni manji gradovi i sela nemaju obiteljskih liječnika.

Unatoč ovim zabrinjavajućim podatcima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisano da domovi zdravlja u svojim djelatnostima mogu zadržati do 25 posto liječnika u ordinacijama, a ostalima su dužni dopustiti mogućnost izbora da postanu privatni zdravstveni radnici u ugovornom odnosu s HZZO-om, ne provodi se gotovo ni u jednoj županiji na predviđeni i propisan način, iako je na snazi od 1. siječnja 2019.
Većina županija u manjoj ili većoj mjeri i dalje opstruira provedbu Zakona na način da ne primjenjuju njegove odredbe ili usporeno provode pripremne radnje za njegovu provedbu, unose u provedbene propise dodatne otežavajuće elemente kojima izravno onemogućavaju poboljšanje uvjeta rada liječnika, opetovano propisuju tržišne cijene najma prostora ordinacija, s namjerom očuvanja svih administrativnih i pratećih službi, brojnih ravnatelja i uprava, dok im zdravstveni radnici i dalje odlaze iz sustava.

Iako je na vrijeme bio upoznat s ovim problemima, te je u nekoliko navrata slao naputke i upozorenja u županije diljem Hrvatske, ministar zdravstva Milan Kujundžić nije dovoljno odlučno reagirao te se i dalje u većini županija postupa samovoljno i protivno zakonu.
Za to vrijeme, liječnici iz primarne zdravstvene zaštite odlaze - u mirovinu, u inozemstvo, u druge dijelove sustava. Mladi liječnici ne dolaze u primarnu zdravstvenu zaštitu jer nemaju razloga za to – nemaju osigurane specijalizacije, napredovanje, a prihod im je najniži među liječnicima. Stvorena je atmosfera u kojoj ih se ne cijeni jer nisu primjereno plaćeni, niti imaju osiguranu edukaciju. Istovremeno, od njih se očekuje da obavljaju sve veći opseg administrativnih poslova, da dežuraju vikendom i blagdanom, da pokrivaju kadrovske nedostatke u hitnoj medicinskoj pomoći, zbrinjavaju i skrbe o turistima i migrantima, da rade istodobno u dvije, tri ili četiri ambulante, u izoliranim seoskim i otočkim ordinacijama, bez specijalizacije, a sada čak i bez pripravničkog staža. Takvi uvjeti rada nisu prihvatljivi mladim liječnicima, a broj preostalih liječnika u sustavu se kontinuirano smanjuje.

Stoga HLK i KoHOM ovom konferencijom ponovno upućuju apel prema jedinicama područne i lokalne samouprave te zdravstvenoj administraciji da se hitno krene u primjenu zakonskih odredbi kako bi se spriječilo daljnje urušavanje sustava primarne zdravstvene zaštite.

vrh stranice