AZOP potvrdio da su izbori u HLK provedeni u skladu s propisima

15.01.2020.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), nakon što je provela nadzor u Hrvatskoj liječničkoj komori, u pisanom mišljenju je potvrdila kako je Komora tijekom izbora 2019. godine poduzela sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka te AZOP nije pronašao nikakve nepravilnosti u izbornom procesu koje bi se ticale prikupljanja i obrade osobnih podataka članova Komore. AZOP je također zaključio da su podaci u Hrvatskoj liječničkoj komori prikupljani i obrađivani poštujući Opću uredbu o zaštiti podataka, kao i druge relevantne zakone i propise.
Podsjetimo, u svibnju 2019. godine, tijekom izbornog procesa za novo vodstvo, Hrvatska liječnička komora je neutemeljeno prijavljena AZOP-u da krši Opću uredbu o zaštiti podataka. AZOP je tijekom svibnja 2019. proveo nadzor nad prikupljanjem i obradom osobnih podataka u sklopu izbora u Komori. Krajem 2019. AZOP je Komori dostavio navedeno mišljenje u kojem su utvrdili da nije bilo nikakvih nepravilnosti.

Agencija je također utvrdila da za prikupljanje i obradu osobnih podataka članova Komore, koji se prikupljaju i obrađuju sukladno posebnim propisima, nije potrebna posebna privola člana. Naposljetku, u odnosu na provedbu mjera zaštite osobnih podataka članova HLK-a s tehničkog aspekta, AZOP je u svome nalazu istaknuo kako su poduzete odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, odnosno poštivano je načelo cjelovitosti i povjerljivosti osobnih podataka Opće uredbe o zaštiti podataka.

„Nalaz AZOP-a potvrdio je ono što smo tvrdili od samog početka, a to je da su prijave protiv HLK-a neutemeljene. Sigurni smo da će i ostale eventualne prijave državnim institucijama doživjeti isti epilog kao i ova prijava Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Komora će, kao i do sada, odgovorno i transparentno surađivati sa svim nadležnim državnim institucijama“, rekao je predsjednik HLK-a dr. sc. Krešimir Luetić.
vrh stranice