CPME bilten br. 31

14.02.2020.

Tema broja: Kvaliteta zraka i zdravlje

Liječnici sve više ističu utjecaj onečišćenja zraka na zdravlje. U studenom 2019. Odbor CPME-a to je potvrdio usvajanjem novog dokumenta o kvaliteti zraka i zdravlju. U njemu se zaključuje da bi kreatori politika trebali kvalitetu zraka učiniti prioritetom na svim razinama, od lokalne do europske, i ažurirati EU standarde kvalitete zraka kako bi odražavali preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Liječnici i drugi zdravstveni radnici prvo trebaju imati odgovarajuće alate kako bi sa svojim pacijentima i građanima razgovarali o utjecaju onečišćenja zraka na zdravlje. Stoga je potrebno ulagati u stručno obrazovanje i ova tema bi se trebala obrađivati već na dodiplomskom studiju medicine. Liječnici bi trebali biti u mogućnosti aktivno sudjelovati u preventivnim akcijama podizanjem svijesti o negativnim utjecajima zagađenja zraka i destabilizacije klime na zdravlje, ali i o zdravstvenim koristima mjerenja kvalitete zraka.

Europsko udruženje studenata medicine (EMSA) je objavilo izjavu o klimatskim promjenama i zdravlju u kojoj poziva države članice i europske institucije da potiču sudjelovanje mladih u svim pregovorima o klimi, uključuju zdravlje u sve klimatske politike i obratno, klimu u zdravstvene politike. Poziva medicinske škole da u svoje nastavne programe uključe obrazovanje o klimi.

Zagovornici zdravlja s oduševljenjem su pozdravili prijedlog predsjednice Europske komisije gđe von der Leyen za donošenje Europskog zelenog plana, kojim bi Europa do 2050. godine trebala postati prvi klimatski neutralan blok u svijetu, odnosno postati gospodarstvo s nultom neto stopom emisija stakleničkih plinova. To uključuje i obećanje da će trenutne europske standarde kvalitete zraka uskladiti s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, što je veliki i dugo očekivani korak naprijed.

CPME će na UNESCO konferenciji o bioetici koja se održava u Portu od 11. do 14. svibnja 2020. predstaviti dvije teme: umjetna inteligencija i defenzivna medicina. Svjetska konferencija o bioetici, medicinskoj etici i zdravstvenim zakonima, čiji je domaćin Katedra UNESCO-a za bioetiku dobrodošla je prilika da etika u zdravstvu bude u središtu pozornosti.

CPME bilten br. 31 na engleskom jeziku dostupan je ovdje.

vrh stranice