CPME izvještaj - siječanj 2022.

25.02.2022.

EU Komisija pokreće nove inicijative za povećanje jednakog pristupa za sve države članice u prevenciji i zbrinjavanju karcinoma

EU Komisija je 2. veljače 2022. pokrenula četiri nove akcije za borbu protiv karcinoma, koja omogućuje rješavanje nejednakosti, poboljšanje probira i cijepljenja protiv HPV-a, i u svim državama članicama EU osigurava podršku osobama koje su oboljele od raka.

  • Registar nejednakosti u borbi protiv raka: Identificirat će trendove i razlike među članicama
    država i regija. Registar će usmjeravati ulaganja i intervencije u EU na nacionalnoj i regionalnoj razini.
  • Poziv za provedbu probira: Ovaj dio plana ima za cilj osigurati da se za 90% populacije EU stanovništva ponude programi probira za karcinom grlića maternice, karcinom debelog crijeva i karcinom dojke do 2025.
  • Zajednička akcija o cijepljenju protiv HPV-a: Podržat će države članice da povećaju razumijevanje i svijest javnosti o HPV-u te promicati prihvaćanje cijepljenja.
  • Mreža EU mladih preživjelih od raka: Na nacionalnoj i regionalnoj razini ojačat će dugoročno praćenje pacijenata na skrbi zbog karcinoma. Također će povezati mlade osobe koje imaju povjest maligne dijagnoze i njihove obitelji.

 

EU objavljuje stanje zdravlja i zdravstvene profile zemalja članica

U sklopu ciklusa Stanje zdravlja u EU, Europska komisija objavila je dvogodišnje zdravstvene profile zemalja članica koji prikazuju status quo u zdravstvu.

Izvršena je analiza otpornosti zdravstvenih sustava, koja se uvelike usredotočuje na upravljanje pandemijom, kao i pogled na nacionalne reforme koje su države članice prijavile, a koje se tiču financiranja oporavka i plana otpornosti.

Ukupni trendovi uključuju ozbiljan utjecaj pandemije, uključujući smanjenje očekivanog životnog vijeka, ali također naglašavaju utjecaj drugih čimbenika rizika, uključujući one koje je moguće izbjeći. Naglašena je snažna potreba za daljnjim ulaganjima u zdravstvenu radnu snagu, jer je nedostatak ljudstva ključno ograničenje za izgradnju elastičnosti.

Pokrenut Informacijski sustav kliničkih ispitivanja (CTIS)

Pokrenut je Informacijski sustav kliničkih ispitivanja (CTIS). Pacijenti, zdravstveni profesionalci i šira javnost mogu pristupiti javnoj web stranici kliničkih ispitivanja na adresi www.clinicaltrialsregister.eu. Sve prijave za klinička ispitivanja koje su prijavljene putem CTIS-a, bit će dostupne na stranici za pretraživanje kliničkih ispitivanja (Search clinical trials page).

Javno pretraživa baza podataka postupno će sadržavati više informacija koje sponzori i države članice koriste za pokretanje i nadzor kliničkih istraživanja.

Uredba o jačanju EMA-e objavljena u službenom listu EU

Uredba koja jača ulogu EMA-e u pripravnosti na krize i upravljanje lijekovima i medicinskim proizvodima objavljena je danas u službenom listu EU. Ovime službeno završava zakonodavni proces koji je važan stup Europske zdravstvene unije.

Nova Uredba stupa na snagu dan nakon ove objave i postaje primjenjiva od 1. ožujka 2022., osim odredbi o nestašicama kritičnih medicinskih proizvoda koja će se primjenjivati od 2. veljače 2023.

CPME izvještaj za siječanj 2022. na engleskom jeziku dostupan je ovdje.

vrh stranice