Digitalna platforma HeMED.hr dosegnula 300 tisuća korisnika mjesečno

16.11.2023.

Od pokretanja do danas 1,4 milijuna korisnika tražilo je različite medicinske informacije na besplatnoj digitalnoj platformi HeMED (Hrvatska elektronička medicinska edukacija), projektu koji su pokrenuli Hrvatska liječnička komora, Inovativna farmaceutska inicijativa i nakladnička kuća Placebo.
„Iznimno smo ponosni na činjenicu da 300 tisuća građana mjesečno na našoj platformi, koja sadrži hrvatske prijevode najnovijih izdanja inozemnih medicinskih knjiga, traži relevantne, pouzdane i vjerodostojne medicinske informacije. Ovo potvrđuje važnost ovog projekta i njegovu nezamjenjivu ulogu u pružanju ovih informacija na hrvatskom jeziku. Smatramo to velikim doprinosom povećanju zdravstvene pismenosti što nam je bio jedan od ciljeva. Naime, brojne su studije pokazale kako podizanje zdravstvene pismenosti građana vodi ka poboljšanju ishoda liječenja. HeMED je u posljednjih godinu dana postao ključan izvor informacija za građane i zdravstvene profesionalce te se redovito pojavljuje na vrhu rezultata pretraživanja medicinskih pojmova na tražilicama“, ističe doc. dr. sc. Krešimir Luetić, predsjednik HLK-a.

Među 9 milijuna klikova od pokretanja platforme, građani najčešće klikaju medicinske pojmove mučninu i vrtoglavicu, proljev i piskanje u plućima, a najviše se pregledava MSD Priručnik za pacijente.

Umjesto traženja informacija na različitim neprovjerenim i nepouzdanim web stranicama na internetu, 10 tisuća građana dnevno na HeMED.hr pronalazi pouzdane, znanstveno utemeljene informacije o zdravlju i medicini na hrvatskome jeziku. Posebna vrijednost HeMED-a ogleda se u interaktivnoj povezanosti medicinskih knjiga i priručnika za pacijente s bazom lijekova HALMED-a te kontinuirano ažuriranom listom lijekova HZZO-a. Ključni doprinos ovom projektu daje i dalo je 300 liječnika volontera koji kontinuirano prevode inozemna medicinska izdanja na hrvatski jezik.

Od nedavno je na platformi dostupno i prvo hrvatsko izdanje 1400 stranica velikog sveučilišnog udžbenika "Interna medicina" autora Damira Mihića, Jure Mirata, Aleksandra Včeva i suradnika.
vrh stranice