HLK donijela mjere za pomoć članovima čije su nekretnine stradale u potresu

04.05.2020.

Među građanima čiji su domovi pogođeni posljedicama potresa u Zagrebu, ima i liječnika, članova Hrvatske liječničke komore. Stoga je HLK donijela mjere i aktivnosti kojima nastoji pomoći svojim članovima i ublažiti posljedice koje je potres nanio njima, njihovim obiteljima i domovima. Ovisno o kategoriji oštećenja nekretnine, članovi mogu Komori podnijeti zamolbu za novčanu potporu, oslobođenje od obveze plaćanja članarine, a putem partnera HLK-a Privredne banke Zagreb, članovi HLK mogu ugovoriti stambeni kredit te kredit za adaptaciju nekretnine po najpovoljnijoj kamatnoj stopi na tržištu ili moratorij na postojeće kreditne obveze u PBZ-u.

Članovima Hrvatske liječničke komore na raspolaganju su sljedeće mjere za ublažavanje posljedica potresa:

1. Novčana potpora
Za članove HLK-a čija je nekretnina (stan/kuća) u kojoj imaju prebivalište neuporabljiva uslijed potresa (crvena oznaka – neuporabljivoN1 zbog vanjskih utjecaja ili N2 zbog oštećenja)

Zamolbi za dodjelu novčane potpore član HLK treba priložiti:
a) dokaz o vlasništvu/suvlasništvu nekretnine (stana/kuće) oštećene u potresu ili dokaz da je nekretnina (stan/kuća) oštećena u potresu u vlasništvu/suvlasništvu bračnog druga

b) dokaz o prebivalištu na adresi nekretnine (stana/kuće) koja je oštećena u potresu (preslika važeće osobne iskaznice)

c) dokaz da je nekretnina (stan/kuća) oštećena u potresu neuporabljiva za stanovanje (dodijeljena kategorija uporabljivosti - neuporabljivo - N1 zbog vanjskih utjecaja ili N2 zbog oštećenja) – fotografija oznake s vidljivim kućnim brojem

d) kratak opis oštećenja na nekretnini

e) IBAN tekućeg računa člana koji ponosi zamolbu

Svrhe potpore je pomoć u sanaciji nekretnine.
Zamolbu za dodjelu potpore moguće je podnijeti Izvršnom odboru HLK-a, pisanim putem na adresu sjedišta HLK, Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: hlk@hlk.hr, najkasnije do 8. lipnja 2020. godine.

2. Oslobođenje od obveze plaćanja članarine HLK
Člana koji stanuje u nekretnini (stan/kuća) oštećenoj u potresu moguće je odlukom Izvršnog odbora, osnovom podnesene pojedinačne zamolbe, osloboditi obveze plaćanja članarine kroz određeno razdoblje.

Člana koji stanuje u nekretnini kojoj je dodijeljena kategorija uporabljivosti – neuporabljivo N1 zbog vanjskih utjecaja ili N2 zbog oštećenja, moguće je osloboditi obveze plaćanja članarine u trajanju od godinu dana.

Člana koji stanuje u nekretnini kojoj je dodijeljena kategorija uporabljivosti – privremeno neuporabljivo PN1 potreban detaljan pregled ili PN2 potrebne mjere hitne intervencije, moguće je osloboditi obveze plaćanja članarine do kraja 2020. godine.

Zamolbi član HLK treba priložiti:
a) dokaz o stanovanju na adresi nekretnine koja je oštećena u potresu

b) dokaz da je nekretnina u kojoj stanuje oštećena u potresu, s dodijeljenom kategorijom uporabljivosti (fotografija oznake s vidljivim kućnim brojem):

- kategorija uporabljivosti - neuporabljivo - N1 zbog vanjskih utjecaja ili N2 zbog oštećenja ili

- kategorija uporabljivosti – privremeno neuporabljivo PN1 potreban detaljan pregled ili PN2 potrebne mjere hitne intervencije

Zamolbu za oslobođenje plaćanja članarine moguće je podnijeti Izvršnom odboru HLK, pisanim putem na adresu sjedišta HLK, Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: hlk@hlk.hr

3. PBZ stambeni krediti po najpovoljnijoj kamatnoj stopi na tržištu
Dodatno, pored prethodno navedenih mjera, ističemo kako suradna banka Hrvatske liječničke komore Privredna banka Zagreb nudi mogućnost kreditiranja sanacije nastale štete u potresu putem postojeće ponude stambenih kredita po najpovoljnijoj kamatnoj stopi na tržištu.
Više obavijesti nalazi se ovdje.

4. Moratorij na postojeće kreditne obveze u PBZ-u
Suradna banka Hrvatske liječničke komore Privredna banka Zagreb nudi i mogućnost moratorija postojećih kreditnih obveza za svoje klijente sa smanjenim prihodima.
Više obavijesti nalazi se ovdje.

Također, nastojimo za sve članove koji trpe posljedice potresa osigurati i dodatne pogodnosti, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti naše članstvo.

 

vrh stranice