HLK i stručna društva HLZ-a spremni su Nacionalnom stožeru pružiti svu moguću stručnu i logističku potporu

30.03.2020.

Dana 28. ožujka 2020. u sjedištu Stožera civilne zaštite RH održan je sastanak predstavnika Hrvatske liječničke komore i stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora s ministrom zdravstva prof. Vilijem Berošem i članovima Nacionalnog stožera prof. Alemkom Markotić i doc.prim. Krunoslavom Capakom. Tema sastanka bila je organizacija hrvatskog zdravstvenog sustava u pandemiji COVID-19, dostupnost zaštitne opreme i dijagnostičkih testova te indikacije za testiranje. Posebno se razgovaralo o potrebi pojačanog testiranja zdravstvenih djelatnika.
Sastanku su nazočili doc. Marija Santini, predsjednica i prof. Goran Tešović, član Upravnog odbora Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a, zatim predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva HLZ-a prim. Miroslav Venus te dr.sc. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Predstavnici stručnih društava ukazali su na kritičan trenutak u razvoju situacije u Hrvatskoj, gdje ključnu ulogu ima bolnički sustav, a osobito intenzivno liječenje bolesnika s COVID-19 infekcijom. Stoga su zamolili ministra zdravstva i Nacionalni stožer da ulože dodatne napore u što bolju organizaciju zdravstvenih ustanova, osobito u što kvalitetnije zbrinjavanje bolesnika u domeni intenzivne medicine. Naglašena je potreba adekvatne kadrovske preraspodjele prema ustanovama u kojima se liječe bolesnici s COVID-19 infekcijom, u prvom redu Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Također je istaknuta potreba za dostupnom ranom i brzom dijagnostikom COVID-19 te za adekvatnom osobnom zaštitnom opremom za sve koji rade i koji će raditi s bolesnicima sa COVID-19.

Predloženo je da će Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a i Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu redovito ažurirati smjernice za terapiju COVID-19 u RH, kao i kriterije za hospitalizaciju i otpust bolesnika s COVID-19.

Hrvatska liječnička komora je Nacionalnom stožeru ponudila logističku pomoć putem kanala koje redovito koristi za komunikaciju sa svojim članovima-liječnicima te pomoć u angažiranju svojih dužnosnika, prvenstveno članova Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor te Povjerenstva za javnozdravstvenu djelatnost.

Sastanak je protekao u kolegijalnom ozračju i argumentiranoj diskusiji, na razini zahtjevnog trenutka u kojem se kao struka i društvo nalazimo. Uključenost krovnih liječničkih asocijacija u promišljanjima o daljnjoj borbi protiv novog koronavirusa svakako je dobar korak koji će doprinijeti još kvalitetnijem odgovoru Hrvatske na izazov epidemije.
vrh stranice