HLK ponovno od ministra zdravlja traži žurno usklađivanje prava specijalizanata i specijalista obiteljske medicine s ostalim liječnicima

Predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. med Trpimir Goluža uputio je ministru zdravlja dr. Dariju Nakiću zamolbu da se učine dodatni napori kako bi se donijele tražene i dogovorene izmjene i dopune Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine. Postignuto je suglasje da se propišu obveze zdravstvenih ustanova da liječnicima specijalizantima i specijalistima ponude sklapanje izmijenjenih ugovora o međusobnim pravima i obvezama – na način kako je to već učinjeno Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Stoga Hrvatska liječnička komora ponovno moli ministra zdravlja dr. Nakića za žurnost u postupanju za izjednačavanje njihovih prava s ostalim liječnicima.

Poštovani,

dopisom od 28. srpnja 2016. godine podsjetili smo Vas na postignuto suglasje oko nužnosti donošenja izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine („Narodne novine“ br. 129/11, 129/12, 120/13) kojima bi bila propisana obveza zdravstvenih ustanova da liječnicima specijalizantima i specijalistima ponude sklapanje izmijenjenih ugovora o međusobnim pravima i obvezama – na način kako je to već učinjeno Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ br.62/16).
Hrvatska liječnička komora zaprimila je 2. kolovoza 2016. godine Vaš odgovor u kojem nas izvještavate kako u tijeku izrada prijedloga pravilnika koji će na isti način uređivati predmetnu materiju.
Budući da do današnjeg dana tražene i dogovorene izmjene i dopune Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine nisu donesene ponovno Vas molimo za žurnost u postupanju kako bi se liječnici specijalizanti i specijalisti obiteljske medicine izjednačili u svojim pravima s ostalim liječnicima.

Srdačno,

Predsjednik
Hrvatske liječničke komore
dr.sc. Trpimir Goluža, dr.med.

Dopis HLK Ministarstvu zdravlja možete pogledati ovdje.

vrh stranice