Stav Komore

Osječko povjerenstvo HLK-a oštro osuđuje senzacionalističke naslove u medijima

05.09.2016.

Županijsko povjerenstvo Osječko – baranjske županije Hrvatske liječničke komore oštro osuđuje senzacionalističke natpise kojima se kompromitira  i obezvrjeđuje savjestan i odgovoran posao liječničke struke, a vezano za tekst objavljen 4. rujna 2016. na portalu jutarnji.hr pod naslovom "LOV NA PIJANE DOKTORE U OSJEČKOM KBC-u: Uprava krenula u nasumično alkotestiranje"

OSVRT HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE NA PRIMJENU IZMJENA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

29.08.2016.

U situaciji i dalje prisutnog ugrožavanja prava i interesa liječnika glede nepoštivanja odredbi novog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i s obzirom na mnoga pitanja vezana za pojašnjenje aktualne situacije, a u svrhu pomoći svim našim liječnicima čija su zakonska prava prekršena, Hrvatska liječnička komora je razmatrala nastalu situaciju, a svoja razmišljanja, zaključke i sugestije dijeli i želi podijeliti s članstvom. Ovdje se mora naglasiti da u slučaju Pravilnika, čiji je donositelj Ministarstvo zdravlja, Komora nije ovlaštena davati tzv. autentično tumačenje propisa, a pravna gledišta koja ona u interesu svojih članova zauzme, ne obvezuju sudove niti državna ili druga javnopravna tijela.

VAŽNO: ODGODA PRIMJENE PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA PROTUPRAVNO JE PONAŠANJE PODLOŽNO SANKCIJAMA!!!

Plasiraju se informacije da je navodno postignut "dogovor" između Udruge poslodavaca u zdravstvu i ministra zdravlja o dopunama Pravilnika te se savjetuje ravnatelje ustanova da sačekaju sve aktivnosti dok Ministarstvo zdravlja ne objavi dopune Pravilnika na svojim web stranicama. HLK ni na koji način nije sudjelovala u tom dogovoru. Naglašavamo da je na snazi važeći Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine po kojem su ustanove dužne postupati. Nepridržavanje Pravilnika protupravno je ponašanje i podložno je mogućim sankcijama.

HLK ZATRAŽIO NAPUTAK MINISTARSTVA ZDRAVLJA O PRIMJENI PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA

Kao institucija koja zagovara i u praksi poštuje uzuse funkcioniranja pravne države, a uzevši u obzir činjenicu da raspolažemo s informacijama o neprimjeni odredaba Pravilnika u znatnom broju ustanova, Hrvatska liječnička komora ovim putem poziva Ministarstvo zdravlja da svim ustanovama izda naputak o obvezi striktne primjene odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Zdravstvene ustanove koriste razne izlike kako bi izbjegle ili odgodile zahtjeve liječnika za promjenama ugovora ili im nude ugovore čiji sadržaj znatno odstupa od onog propisanog Pravilnikom.

HLK ponovno od ministra zdravlja traži žurno usklađivanje prava specijalizanata i specijalista obiteljske medicine s ostalim liječnicima

Predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. med Trpimir Goluža uputio je ministru zdravlja dr. Dariju Nakiću zamolbu da se učine dodatni napori kako bi se donijele tražene i dogovorene izmjene i dopune Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine. Postignuto je suglasje da se propišu obveze zdravstvenih ustanova da liječnicima specijalizantima i specijalistima ponude sklapanje izmijenjenih ugovora o međusobnim pravima i obvezama – na način kako je to već učinjeno Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Stoga Hrvatska liječnička komora ponovno moli ministra zdravlja dr. Nakića za žurnost u postupanju za izjednačavanje njihovih prava s ostalim liječnicima.
vrh stranice