HLK UPUZ-u: „Otkazujemo Sporazum o suradnji!“

01.09.2016.

Imajući u vidu djelovanje Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ-a) koje ne samo da ne odražava stavove usuglašene s HLK-om, odnosno nije u interesu zdravstvenog sustava u cjelini, već nije niti u skladu s važećim propisima te izravno krši zagarantirana prava liječnika – Izvršni odbor HLK-a zauzeo je stav da je daljnje ustrajavanje na Sporazumu o poslovnoj suradnji s UPUZ-om neprimjereno i neodrživo te je obavijestio UPUZ o otkazu Sporazuma o poslovnoj suradnji.
U razdoblju od stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ br. 62/16 i 69/16;) aktivnosti vodstva Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ-a) pokazale su se dijametralno suprotnima postulatima Sporazuma o suradnji između HLK-a i UPUZ-a.

UPUZ je povodom predmetnog Pravilnika izdavao svojim članicama – zdravstvenim ustanovama - preporuke, pravna tumačenja i upozorenja koja nemaju uporište u važećim zakonskim i podzakonskim aktima, a suprotna su Pravilnikom zajamčenim pravima i interesima liječnika – članova HLK.

HLK kao institucija s javnim ovlastima, koja u potpunosti poštuje i uvažava pravni poredak Republike Hrvatske, nastavit će s aktivnostima usmjerenima k primjeni važećih propisa te će koristiti sva zakonom dopuštena pravna sredstva iz okvira svojih nadležnosti kako bi zaštitila interese svojih članova – liječnika.

Imajući u vidu djelovanje UPUZ-a koje ne odražava stavove usuglašene s HLK-om, odnosno, interese zdravstvenog sustava u cjelini, a nije niti u skladu s važećim propisima te izravno krši zagarantirana prava liječnika – Izvršni odbor HLK-a zauzeo je stav da je daljnje ustrajavanje na Sporazumu o poslovnoj suradnji neprimjereno i neodrživo te je obavijestio UPUZ o otkazu Sporazuma o poslovnoj suradnji.

Smatrajući da je principijelnost, vjerodostojnost i međusobno uvažavanje preduvjet uspješne suradnje, ovaj gubitak ugovornog partnera ne doživljavamo zaprekom već dodatnim izazovom u nastojanju ostvarenja zadaće - unaprjeđenja hrvatskog zdravstvenog sustava, ali i društva u cjelini. Pri tome ćemo ustrajati na principima uvažavanja uzusa pravne države, vladavini zakona i priznavanja ljudskih, građanskih i radnih prava svih građana Republike Hrvatske pa tako i liječnika.

vrh stranice