HLK RAVNATELJIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA: „POŠTUJTE ODREDBE I ROKOVE IZMIJENJENOG PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA“

01.08.2016.

Već u prvom tjednu primjene predmetnog propisa, brojni naši članovi informirali su nas da uprave pojedinih zdravstvenih ustanova nisu spremne udovoljiti obvezama propisanim izmijenjenim i dopunjenim Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.
Upozoravamo ravnatelje svih zdravstvenih ustanova koji se ponašaju ili će se ponašati na takav način da će Hrvatska liječnička komora, temeljem svojih ovlasti, pokrenuti disciplinski postupak u okviru nadležnosti Časnog suda Komore protiv svakog ravnatelja – liječnika koji ne uvaži obveze koje mu propisuje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine te na taj način onemogući mlade kolege u ostvarenju prava koje im pruža navedeni pravilnik.

Skrećemo pozornost da Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine donosi značajne promjene u propisu koji svojim financijskim posljedicama uvelike određuje ne samo profesionalnu nego i životnu sudbinu brojnih liječnika.  

Izmjenama i dopunama Pravilnika određena je i obveza zdravstvenih ustanova da ponude specijalizantima sklapanje izmjenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama – usklađenog s odredbama predmetnog Pravilnika – i to u roku od 30 dana od njegova stupanja na snagu, a na zahtjev specijalista, ponuditi (u roku od 30 dana od podnošenja njihovog zahtjeva) sklapanje izmjenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama,također usklađenog s odredbama predmetnog Pravilnika.

Podsjećamo da su dana 6. siječnja 2016. godine stupile na snagu Izmjene i dopune Kodeksa medicinske etike i deontologije ("Narodne novine“ br. 139/15), kojima je određeno kako etičke obveze liječnika ne prestaju preuzimanjem dužnosti na kojoj isti nije izravno uključen u skrb o pacijentima, već se iste primjenjuju i u svim situacijama u kojim kolega - dužnosnik donosi odluke koje izravno ili neizravno određuju profesionalnu sudbinu pojedinog liječnika ili cijelog liječničkog korpusa.
Kodeks između ostalog definira: "Častan će se liječnik odnositi prema drugim liječnicima onako kako bi želio da se oni odnose prema njemu“. 

Zaštita interesa liječnika primarna je dužnost Hrvatske liječničke komore i od nje nećemo odustati ni pod koju cijenu.

Stoga Vam, u dobroj namjeri izražavamo nadu da ćete u propisanim rokovima udovoljiti propisanim Vam obvezama te kolegama liječnicima – specijalizantima i specijalistima – omogućiti da se, umjesto da vode dugotrajne i skupe sudske postupke ili da budu žrtve neprimjereno visokih ovrha ili sporazumnih isplata, u potpunosti posvete obavljanju liječničkog zvanja za koje su se desetljećima školovali.

"Upozoravamo Vas da će Hrvatska liječnička komora, temeljem svojih ovlasti, pokrenuti disciplinski postupak u okviru nadležnosti Časnog suda Komore protiv svakog ravnatelja – liječnika koji ne uvaži obveze koje mu propisuje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine te na taj način onemogući mlade kolege u ostvarenju prava koje im pruža navedeni pravilnik", stoji u dopisu predsjednika HLK.

Dopis ravnateljima zdravstvenih ustanova možete pročitati ovdje.

vrh stranice