HLK započinje edukaciju obiteljskih liječnika u sklopu EU projekta

31.01.2023.

Hrvatska liječnička komora započinje provođenje edukacijskih aktivnosti u sklopu EU projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“. Ovaj projekt sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupna financijska sredstva u okviru projekta iznose 3.979.189,06 eura (29.981.200,00 kn) od čega je 85% ukupnih prihvatljivih troškova sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna RH.

Predviđeno trajanje projekta je do prosinca 2023. godine.

Edukacije u sklopu projekta namijenjene su liječnicima opće i obiteljske medicine. Cilj Komore je unaprijediti razinu znanja, vještina i kompetencija liječnika opće i obiteljske medicine kako bi bili uspješniji i učinkovitiji u svojem radu s pacijentima.

U sklopu projekta tiskana su četiri priručnika te je izrađena edukacijska elektronička platforma na kojoj će polaznici moći pogledati stotinjak predavanja iz različitih područja medicine. U sklopu projekta provodit će se i trodnevne praktične radionice na naprednim modelima i simulatorima za vježbanje kliničkih vještina i usavršavanje u snalaženju u hitnim medicinskim stanjima.

Ovim projektom HLK liječnicima osigurava najviši standard edukacije i čini je lako dostupnom i besplatnom.

Registracija na edukacijsku elektroničku platformu dostupna je ovdje.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske liječničke komore.

vrh stranice