HUBOL upozorava na diskriminaciju u sisačkoj bolnici

21.02.2017.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) upozorila je kako se u Općoj bolnici ''dr. Ivo Pedišić'' u Sisku sklapaju diskriminatorni ugovori sa specijalizantima. Naime, majkama i trudnicama u slučaju rodiljskog dopusta i bolovanja razmjerno se produljuje obveza ostanka na radu u toj ustanovi nakon završetka specijalizacije. Zbog toga su bolnicu prijavili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

U spornom ugovoru o radu stoji kako „u slučaju spriječenosti specijalizanta da po završetku specijalizacije obavlja radne obveze, i ako ta spriječenost traje dulje od 30 dana godišnje, a odnosi se na porodiljni, rodiljni dopust, bolovanje ili druge okolnosti, obveza ostanka na radu produljuje se razmjerno vremenu koliko je trajala spriječenost“.

Iz HUBOL-a poručuju kako se time liječnike ponovno stavlja u neravnopravan položaj prema ostalim radnicima u Hrvatskoj, jer niti jedna druga struka nema takvu sramotnu odredbu u svom ugovoru o radu. Ističu kako se takvim diskriminatorskim ugovorom krši osnovno Ustavom zagarantirano pravo na ravnopravnost spolova i na jednakost u konzumaciji radnih prava kao i Zakon o suzbijanju diskriminacije te Povelja EU-a, kojima se štiti ravnopravnost spolova.    

Problem je, smatraju u HUBOL-u, u tome što svaka bolnica svoju politiku vodi. Stoga rješenje vide u jedinstvenom ugovoru za sve čime bi se izbjegle manipulacije lokalnih uprava i samouprava koje  ucjenjuju radnike radi ostanka u bolnicama. No, događa se upravo suprotno, specijalizanti zbog takvih nepovoljnih ugovora odustaju od specijalizacije. 

vrh stranice