" />

Omogućiti svima odlazak u koncesiju

20.02.2017.

Predstavnici liječnika primarne zdravstvene zaštite zatražili su ukidanje zakonske odredbe koja priječi svim zainteresiranim liječnicima odlazak u koncesiju. Naime, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, najmanje 30 posto liječnika mora ostati u domu zdravlja, što, smatraju, diskriminira jednu skupinu liječnika u odnosu na drugu.

Sa svojim su problemima i zahtjevima prošli tjedan upoznali članove saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vikica Krolo iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine iznova je naglasila kako je proteklih 20 godina pokazalo kako su liječnici koncesionari bolje motivirani od „domskih“ te svojim pacijentima pružaju bolju zdravstvenu skrb. Stoga smatra kako kroz novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti treba omogućiti daljnju „privatizaciju“ primarne zdravstvene zaštite jer je pacijentima svejedno idu li kod domskog liječnika ili koncesionara.

Predstavnici udruga iz PZZ-a zatražili su i da se koncesija ne zatvara kada liječnik sa 65 godina ode u mirovinu, već da se može naslijediti.

Veliki problem je i nedostatak liječnika koji će u primarnoj zaštiti biti sve vidljiviji, s obzirom na prosječnu dob liječnika od 50 godina i dugogodišnje nedovoljno ulaganje u specijalizacije u primarnoj zaštiti, upozorili su. Naime, u iduće tri do četiri godine iz obiteljske medicine otići će oko 400 liječnika koje neće imati tko zamijeniti, jer će od 2020. godine u obiteljskoj medicini moći raditi samo liječnici specijalisti.