Humanitarna akcija „Hrvatski liječnici za Ukrajinu“

17.03.2022.

Od početka brutalne agresije Ruske Federacije na Ukrajinu, Hrvatska liječnička komora izrazila je solidarnost i suosjećanje s ukrajinskim liječnicima i ostalim zdravstvenim radnicima, kao i s cjelokupnim ukrajinskim narodom. Hrvatska liječnička komora posebno osuđuje sve brojnije napade na civilne objekte, zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike. Kako bi pomogla ukrajinskim kolegama i ukrajinskom narodu, Hrvatska liječnička komora pokrenula je humanitarnu akciju „Hrvatski liječnici za Ukrajinu“ kojoj je svrha prikupljanje novčanih sredstava za medicinsku pomoć Ukrajini.

Hrvatska liječnička komora će novčana sredstva prikupljena u okviru ove humanitarne akcije uplatiti na račun posebnog fonda za medicinsku pomoć Ukrajini koji su već ustrojile međunarodne organizacije Europski forum liječničkih asocijacija (EFMA), Stalni odbor europskih liječnika (CPME) i Svjetska medicinska asocijacija (WMA). Primarna svrha u koju će se koristiti prikupljena novčana sredstva je nabava, transport i distribucija medicinskih potrepština (lijekova, medicinskih proizvoda, medicinske opreme i sl.) u Ukrajinu te pružanje medicinske pomoći izbjeglicama.

U navedenu svrhu otvoren je posebni račun na koji će Hrvatska liječnička komora uplatiti 300.000 kuna.

Svi koji novčanom donacijom žele podržati ovu humanitarnu akciju, sredstva mogu uplatiti do 1. travnja 2022. na račun:

IBAN: HR79 2340 0091 5111 79558
MODEL: 00
POZIV NA BROJ: 2022
OPIS UPLATE: Hrvatski liječnici za Ukrajinu

Barkod za uplatu:


vrh stranice