Iz EU fondova milijarda kuna za bolnice, domove zdravlja i centre socijalne skrbi

20.07.2016.

Iz europskih fondova stižu gotovo dvije milijarde kuna za hrvatske bolnice, domove zdravlja, centre za socijalnu skrb te izgradnju pruga, mostova i morskih luka. Od te svote, gotovo milijardu namijenjeno je za zdravstvo. Ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić najavio je u ponedjeljak kako će objaviti sedam natječaja za povlačenje novca iz EU fondova za projekte zdravstva, socijalne skrbi i e-usluga u sklopu Operativnog plana "Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020." "Prijave na natječaje počinju 1. rujna, dok se sklapanje prvih ugovora očekuje do kraja godine, rekao je Tolušić na konferenciji za novinare.

U natječajima značajno je pojednostavljena procedura i smanjen broj potrebne dokumentacije, dodao je.

Iz područja zdravstva natječaji obuhvaćaju nabavku opreme za primarnu zdravstvenu zaštitu, projekte izgradnje i uređenja objedinjenih hitnih bolničkih prijema (OHBP) te izgradnju i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, u vrijednosti oko milijardu kuna.

Tolušić je rekao da nijedan projekt nije zaustavljen, već je natječaje trebalo ponovno provesti jer u prethodnima nije poštovana procedura, zbog čega je Europska komisija najavila da ih neće prihvatiti.
Na natječaj za nabavu opreme u primarnoj zaštiti, za što će se moći povući 171 milijun kuna, mogu se javiti domovi zdravlja i liječnici koncesionari u 18 županija, koje će provoditi natječaj. Na natječaj za poboljšanje pristupa hitnoj medicinskoj skrbi, vrijedan 173 milijuna kuna, moći će se javiti sedam bolnica koje još nemaju uređene OHPB-e, a to su KBC-i Sestre milosrdnice, Osijek i Split te županijske bolnice u Dubrovniku, Sisku, Varaždinu i Bjelovaru.

"Pravo prijave na natječaj za izgradnju i rekonstrukciju dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija, vrijedan 725 milijuna kuna, dobit će 28 bolnica koje će za svoj projekt moći dobiti maksimalno po 50 milijuna kuna", rekao je Tolušić. Istaknuo je kako se realizacijom EU projekata u zdravstvu želi smanjiti upućivanje pacijenata u bolnice i poboljšati kvaliteta usluga i produktivnosti bolnica. Zbog toga je iz EU sredstava predviđena kupnja 13 novih CT uređaja, jednog linearnog akceleratora i četiri digitalna mamografa.

Na natječaje će se moći prijaviti svi koji imaju važeće građevinske dozvole, time će dobiti mogućnost da iz EU fondova povuku 80 posto sredstava, 10 posto sredstava osigurat će Ministarstvo, a ostatak će morati financirati sami.

Natječaji će biti raspisani i za tri projekta s područja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, djece i mladih, te centara za socijalnu skrb s ciljem deinstitucionalizacije skrbi o tim skupinama, u ukupnoj vrijednosti od oko 250 milijuna kuna. Na natječaj će se moći javiti 28 centara socijalne skrbi iz cijele Hrvatske, a sredstva će se moći iskoristiti za građevinske radove, obnovu, nabavu vozila i edukaciju.

Kroz natječaj s područja e-usluga, u vrijednosti oko 620 milijuna kuna, namjerava se razviti petnaestak e-servisa za građane i povećanje korištenja e-uprave za 30 posto.

Tolušić je ocijenio kako je kod povlačenja sredstava iz EU-a izgubljeno vrijeme iz Operativnog plana 2007.-2013. godine, koji završava ove godine, jer se nije uspjelo povući oko 150 milijuna eura. Smatra da je potrebna relokacija sredstava iz Operativnog plana 2014.-2020. kako bi se uspjelo povući što više novca, s obzirom da mnogi projekti nisu spremni.

NAZIV POSTUPKA DODJELE

HRK
BESPOVRATNA
SREDSTVA (UKUPNO)

Razvoj e-Usluga

      626.018.159,00

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini 

       171.800.000,00

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

      173.000.000,00

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama

       725.480.000,00

Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza

       107.294.118,00

Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije- I. faza

         71.424.800,00

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije - I. faza

         73.125.000,00

 

vrh stranice