Iz Komore

Priopćenje HLK: Nakon Ustavnog suda i Vrhovni sud potvrdio protuzakonitost robovlasničkih ugovora

20.10.2023.

Hrvatska liječnička komora očekuje da izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje će ukinuti robovlasničke ugovore specijalizanata, najkasnije do 15. prosinca uđu u saborsku raspravu. HLK još jednom upozorava na protuustavnost odredbi robovlasničkih ugovora kojima se od specijalizanata, u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa, zahtijeva vraćanje odrađenih i zarađenih bruto plaća zdravstvenoj ustanovi.

Kongres „Izazovi u neurologiji“

17.10.2023.

Hrvatska liječnička komora pokrovitelj je Prvog hrvatskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi u neurologiji“ koji će se održati u Osijeku od 10. do 12. studenoga 2023. Tema kongresa je imunologija u demijelinizacijskim, neuromuskularnim i neurodegenerativnim bolestima. Brojna zanimljiva predavanja i prikazi neuroloških bolesnika objasnit će dijagnostičke i terapijske izazove u liječenju neuroimunoloških, neuromuskularnih i neurodegenerativnih bolesti.

Tečaj o osnovama medicinskog prava u Šibeniku

17.10.2023.

Povjerenstvo za mlade liječnike HLK-a organizira besplatni tečaj za mlade liječnike o osnovama medicinskog prava koji će se održati u Šibeniku 25. listopada 2023. s početkom u 13 sati u OB Šibenik, Ulica Stjepana Radića 83. Tečaj osnova medicinskog prava prvenstveno je namijenjen mladim liječnicima, koji nakon završetka studija nemaju obvezu polaganja stručnog ispita.

Snimke konferencije „Mladi liječnici“ dostupne na Portalu za članove

17.10.2023.

Hrvatska liječnička komora je na inicijativu Povjerenstva za mlade liječnike HLK, a u suradnji s KB Dubrava organizirala 28. rujna 2023. konferenciju „Mladi liječnici“ koja je obuhvatila tri goruće teme: profesionalnu odgovornost liječnika, „robovlasničke“ ugovore te obračun plaće i prekovremenih sati. Više od 150 mladih liječnika imalo je priliku poslušati i dobiti odgovore vrhunskih stručnjaka i dužnosnika. Snimke predavanja i panel rasprava objavljene su na Portalu za članove i eAkademiji te su dostupne članovima HLK-a.
vrh stranice