Iz Komore

Liječničke novine br. 213

17.10.2022.

„Gdje si bio 24. rujna 2022.?“ naslov je novog uvodnika predsjednika HLK-a doc. Krešimira Luetića. Naravno, riječ je o datumu kada je održan najveći prosvjed liječnika u hrvatskoj povijesti. Impresivno i moćno izgledala je slika prosvjednika te sunčane subote na zagrebačkom Ksaveru, opisuje svoje dojmove predsjednik HLK-a, ponosan da je i on toga dana bio uz svoje kolege. Prevladavao je osjećaj odlučnosti, snage, zajedništva i solidarnosti među liječništvom koje je toga dana odaslalo snažnu poruku zdravstvenoj, ali i državnoj administraciji.

HLS vraćen za pregovarački stol!

07.10.2022.

Važan dan za hrvatsko liječništvo! Danas je u Hrvatskom saboru izglasana dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojom se omogućuje Hrvatskom liječničkom sindikatu da kao reprezentativan sindikat sudjeluje u pregovorima za novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Čestitamo Hrvatskom liječničkom sindikatu koji je nakon osam godina vraćen za pregovarački stol!

Posebna ponuda PBZ nenamjenskih kredita za članove HLK

30.09.2022.

Hrvatska liječnička komora dogovorila je za svoje članove novu ograničenu akciju za ugovaranje povoljnih nenamjenskih kredita s Privrednom bankom Zagreb. Od 3. do 22. listopada 2022. članovi Komore mogu u poslovnicama PBZ-a ugovoriti nenamjenski kredit do iznosa 40.000 EUR uz povoljnu fiksnu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

HLK uputila pismo saborskim zastupnicima: Ukinite diskriminaciju liječnika u kolektivnom pregovaranju

05.10.2022.

Hrvatski liječnici ne mogu sami pregovarati o svojim radnim pravima, a oduzeto im je i pravo na štrajk, što pojačava duboko nezadovoljstvo liječnika i utječe na njihov odlazak na rad u inozemstvo, ključna je poruka pisma Hrvatske liječničke komore upućenog zastupnicima u Hrvatskom saboru. Sabor bi ovaj tjedan trebao izglasati dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja bi nakon osam godina Hrvatskom liječničkom sindikatu ponovno omogućila reprezentativnost tj. liječnicima vratila pravo da njihov sindikat pregovara o njihovim pravima, a time im ujedno vratila i ustavno pravo na štrajk.

Priopćenje HLK: Tek svaki drugi specijalizant bi opet odabrao postati liječnikom

21.09.2022.

Već dulje vrijeme je poznato, a posebno je postalo jasno nakon javnih istupa specijalizanata okupljenih u Inicijativi mladih liječnika, da uzrok nezadovoljstvu specijalizanata nisu samo prevelik broj prekovremenih sati, njihov položaj u sustavu i neodgovarajuće plaće, već da glavnina nezadovoljstva leži u nefunkcionalnoj organizaciji i neučinkovitom upravljanju u zdravstvu, kao i u zastarjelom i nedovoljno kvalitetnom modelu specijalističkog usavršavanja. Sve te procjene sada su dobile i egzaktnu potvrdu u opsežnoj Studiji hrvatskog liječništva, u kojoj je ukupno sudjelovalo 5.077 liječnika zaposlenih u zdravstvu. Ovu longitudinalnu studiju, koja će se periodično ponavljati kako bi pratila radnu opterećenost, edukaciju, položaj i stavove hrvatskog liječništva kroz vrijeme, proveo je HLK tijekom svibnja ove godine.
vrh stranice