Javno savjetovanje o izmjenama i dopunama ZZZ - robovlasnički ugovori i ostalo

23.01.2024.

Vezano uz zahtjeve i rokove krovnih liječničkih organizacija, Ministarstvo zdravstva uputilo je u e-Savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Uvažavajući temeljne slobode EU, slobodu kretanja radnika i slobodu pružanja usluga, ovim se izmjenama Zakona, između ostalog, uređuju stvarni troškovi specijalizacije bez dodatnih troškova radi naknade štete u slučaju raskida ugovora o radu prije isteka ugovorene obveze rada. Savjetovanje je otvoreno do 6. veljače 2024.

Ovim zakonskim prijedlogom uređuje se da će zdravstvene ustanove u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, specijalizantima koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju specijalističko usavršavanje, ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama u kojem će obveza naknade troškova za cijelo razdoblje specijalističkog usavršavanja biti usklađena s odredbama ovoga zakonskog prijedloga.

Isto tako, zdravstvene ustanove će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama i specijalistima kojima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nije istekla ugovorena obveza rada iz sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Ovim se zakonskim prijedlogom propisuje da, između ostalih uvjeta, privatnu praksu u ordinaciji može obavljati zdravstveni radnik koji nije u radnom odnosu odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost osim u slučaju ugovora s visokim učilištem koje izvodi studijski program za zdravstveno zanimanje.

Cjelokupni Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti dostupan je na e-Savjetovanju ovdje.

Kako se uključiti u e-Savjetovanje pojašnjeno je ovdje.

vrh stranice