Kodeks na njemačkom jeziku

08.11.2022.

HLK je prevela Kodeks medicinske etike i deontologije na njemački jezik, tako da je sada uz engleski jezik dostupan i prijevod Kodeksa medicinske etike i deontologije na njemački jezik ovdje.
vrh stranice