Studijski posjeti Liječničke komore Kosova

11.11.2022.

Hrvatska liječnička komora bila je domaćin studijskih posjeta delegacija Liječničke komore Kosova koje su u svrhu razmjene iskustava u dva navrata posjetile HLK. Dužnosnici i stručne službe HLK-a predstavili su kosovskim kolegama organizacijske i informacijsko-tehnološke procese te pravne akte i postupke Hrvatske liječničke komore.

Tijekom prvog posjeta 19. i 20. listopada, naglasak je bio na administrativnim i tehnološkim procesima. Delegaciji Kosova predstavljeni su Komorski integrirani infomacijski sustav, automatizacija poslovnih procesa i protokola, elektronički sustav baze podataka i arhiviranja dokumenata te procesi vezani za trajnu medicinsku izobrazbu članova HLK-a. Također su im predstavljeni i projekti HLK-a Digitalni atlas hrvatskog liječništva, HeMED, e-Akademija, Portal za članove, Godišnja studija hrvatskog liječništva, kao i pogodnosti koje Hrvatska liječnička komora omogućava svojim članovima. Vezano na to, prezentirani su i kanali i načini komunikacije HLK-a sa članstvom i širom javnošću. Delegaciju Kosova zanimala su i iskustva u suradnji Hrvatske liječničke komore s brojnim međunarodnim institucijama, komorama i udrugama.

Tijekom drugog posjeta 9. i 10. studenoga, izlaganja su obuhvaćala pravnu tematiku. Dužnosnici i stručne službe Hrvatske liječničke komore predstavili su pravni okvir i postupak provođenja disciplinskih postupaka, funkcioniranje povjerenstava za stručna i etička pitanja, suradnju Komore s pravosudnim te ostalim javnim institucijama. Delegacija iz Kosova održala je prezentaciju o ključnim značajkama disciplinskih postupaka Liječničke komore Kosova.

Oba posjeta protekla su u intenzivnoj interakciji delegacije Liječničke komore Kosova sa dužnosnicima i stručnim službama Hrvatske liječničke komore, što je na obostrano zadovoljstvo rezultiralo razmjenom korisnih informacija i iskustava, a sve u svrhu osnaživanja uloge i funkcioniranja Liječničke komore Kosova.

vrh stranice