KoHOM i HLK traže da se županije prisile na provedbu Zakona o zdravstvenoj zaštiti

03.07.2019.

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i Hrvatska liječnička komora (HLK) održale su 3. srpnja zajedničku konferenciju za novinare s koje su poručili da je većina županija ignorirala ili donesenim odlukama otežala provedbu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti te od premijera Andreja Plenkovića i ministra zdravstva Milana Kujundžića zatražili da ih žurno prisile na poštivanje zakona. Na konferenciji su o toj temi govorile predsjednica KoHOM-a i zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore Vikica Krolo dr. med., članica Izvršnog odbora KoHOM-a i predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu HLK-a prim. Ines Balint, spec. obiteljske medicine i članica Izvršnog odbora KoHOM-a spec. obiteljske medicine Nataša Ban Toskić, dr. med. Na konferenciji su kao podrška nazočili i liječnici obiteljske medicine iz svih hrvatskih županija.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti stupio je na snagu 1. siječnja, a županijske skupštine trebale su do 30. lipnja donijeti odluke kako bi se počeo provoditi na lokalnoj razini. Trebale su, primjerice, potvrditi odredbu po kojoj pri domovima zdravlja može ostati 25 posto liječnika i donijeti kriterije za odlazak liječnika u privatnu praksu te iznose naknada za to.
Dr. Vikica Krolo istaknula je kako su s primjenom Zakona počele županije koje su i dosad dobro radile sa svojim liječnicima. Od Plenkovića i Kujundžića je zatražila da prisile župane iz vladajuće koalicije da poštuju zakon, jer ga oni najviše opstruiraju.
Dr. Nataša Ban Toskić podsjetila je kako je ministar Kujundžić uvjeravao liječnike da ne brinu jer će sve biti obavljeno na vrijeme, no kako se to nije dogodilo KoHOM će zatražili od Ministarstva zdravstva upravni i zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom županija.
"Naša struka se urušava sa svih aspekata, što je rezultat lošeg upravljanja i nesnalaženja državne i lokalne administracije u novim okolnostima nakon ulaska Hrvatske u EU. Naši liječnici odlaze u Europu ili bolnice, a mladi ne dolaze. Zašto bi i dolazili kada je rad u primarnoj zaštiti težak, posebno u ruralnim i izoliranim ambulantama, a liječnici u primarnoj zaštiti su najslabije plaćena skupina", istaknula je Ban Toskić.
U Karlovačkoj županiji odlučeno je da se najam ordinacije plaća po tržišnoj cijeni, koja iznosi 70 kuna po četvornom metru, zbog čega će cijene biti i trostruko veće nego dosad. KoHOM smatra da se time žele pokriti plaće šest ravnatelja, zamjenika ravnatelja i ostalog nezdravstvenog kadra u šest domova zdravlja na tom području.
U Zagrebačkoj županiji, navela je prim. Ines Balint, dosada se za najam prostora plaćalo oko 1600 kuna, no odsad će se plaćati tržišna cijena od 37 kuna po kvadratu. U KOHOM-u ocjenjuju kako će liječnici na taj način biti diskriminirani po teritorijalnom principu jer će, ako rade u Koprivnici ili Puli, moći funkcionirati kao i dosada, a rade li u Karlovcu ili Zaprešiću, doći će na rub opstanka.

Uz iznimku nekoliko županija, velika većina župana ignorirala zakonske odredbe

Dakle, s iznimkom nekoliko županija, velika većina župana je potpuno ignorirala odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Kakvu time poruku šalju narodu? Da se ne moraju pridržavati Zakona? Da su Zakoni nebitni? Da radi svatko što hoće i kako mu odgovara, upitale su?
Također su navele da mladi liječnici ne dolaze u primarnu zdravstvenu zaštitu jer nemaju zašto – nemaju osigurane specijalizacije, napredovanje, a prihod im je najniži među liječnicima. Stvorena je atmosfera u kojoj ih se ne cijeni – niti su plaćeni niti imaju edukaciju. Istovremeno, očekuje se da obavljaju sve veći opseg administracije, da dežuraju vikendom, noću, blagdanom, da krpaju rupe Hitne medicinske pomoći, zbrinjavaju sve turiste, izbjeglice da rade istodobno u dvije, tri ili četiri ambulante, u izoliranim ordinacijama, seoskim, otočkim, bez specijalizacije, sada čak i bez pripravničkog staža. Zašto bi? Ne žele, jednostavno ne dolaze, a preostali liječnici se osipaju.

Podatci u kojim se županijama Zakon provodi, a koje ga ne provode ili pak krše njegove odredbe

Koprivničko – križevačka županija - donijela Odluku u lipnju 2019; Poštuje Zakon.
Krapinsko-zagorska županija: odluke donesene u zakonskom roku; jedino je sporan kriterij za odlazak u privatnu praksu – 3 godine rada u ordinaciji, ali liječnici nemaju većih primjedaba.
Virovitičko- podravska županija: odluka donijeta u zakonskom roku, poštivani su propisi ZOZZ izuzev činjenice da se samo jedan liječnik obiteljske medicine javio za privatnu praksu. Zahtjev mu je odbijen.
Primorsko-goranska županija: odluke su donijete u zakonskom roku, poštivane odredbe ZOZZ, liječnici nemaju primjedaba.
Istarska županija: na vrijeme implementirali ZOZZ prema ključnim odredbama.
Međimurska županija: nije donesena odluka o implementaciji ZOZZ-a. Međutim, ova županija i do sada je donosila stimulativne mjere za zadržavanje liječnika u PZZ .
Varaždinska županija: još nije donesena odluku. U prijedlogu odluke sporan je članak 3. u kojem se predviđa da županija ima pravo odrediti kao broj ordinacija pod domom zdravlja i više od 25% ako procjeni da je potrebno .
Bjelovarsko- bilogorska županija: iako je zakonski rok prošao, o implementaciji se još nije niti raspravljalo.
Osječko baranjska županija: prijedlog odluke upućen na javno savjetovanje. Zakazana sjednica Skupštine na kojoj je trebala biti raspravljena i donesena Odluka, otkazana je te se slijedeća najavljuje za 20. srpnja 2019.
Splitsko – dalmatinska županija: nije donesena odluka. Nekoliko puta ta je točka skidana s dnevnog reda sjednica. Obećanja dana izaslanicima liječnika PZZ nisu izvršena. U prijedlogu odluke planira se uvođenje tržišnog najma po regijama do 1800 kn + PDV plus najam opreme. Uvodi se i uvjet za rad u privatnoj ordinaciji nepoznat u ZOZZ-u - 5 godina rada u domovima zdravlja.
Sisačko -moslavačka županija: nije raspravljano. Radi se o županiji s nizom timova bez nositelja tj. ambulanti bez doktora. Takve rupe popunjavaju umirovljenim liječnicima, dodatnim radom bolničkih doktora. Ništa se ne poduzima da se privuku novi liječnici i osigura kontinuitet PZZ-a.
Zagrebačka županija: sjednica održana 1. 7.2019. na dnevnom redu bila odluka. Prema materijalima dostupnima na javnom savjetovanju, tekst odluke ima ograničavajuće kriterije za ulazak domskih doktora u privatne ordinacije, a koji nemaju temelja u zakonu. To su kriteriji 3 godine staža u ordinaciji, 25% po ispostavi. Cijene su kategorizirane kao tržišne, kao za ugostitelje ili trgovce, te se boduju prema udaljenosti od sjedišta ispostave i iznose čak do 7000 kn.
Grad Zagreb: Skupština do sada nije raspravljala o odluci.
Brodsko - posavska županija, Požeško-slavonska, Dubrovačko- neretvanska, Ličko senjska i Vukovarsko srijemska nisu raspravljale niti donijele odluku.
Karlovačka županija je donijela Odluku u zakonskom roku. Prema dostupnim prijedlozima teksta Odluke o kriterijima za odobravanje odlaska zaposlenika domova zdravlja u privatnu ordinaciju , radi se o nizu neutemeljenih, nezakonitih i proizvoljnih kriterija koji opstruiraju osnove Zakona i onemogućavaju liječnike u privatizaciji.
Upitan je kriterij po kojemu su diskvalificirani liječnici koji skrbe za veći broj pacijenata i nalaze se u gradovima, te su samim tim okolnostima diskvalificirani. Isto tako , kriterij od 5 godina staža nije zakonom utemeljen. Predviđene cijene najma ordinacija više su nego dvostruko veće od cijena najma prostora za ugostitelje i trgovce u Karlovačkoj županiji, a radi se o javnozdravstvenoj djelatnosti i deficitarnom kadru. Istovremeno, županija ima čak 5 domova zdravlja na samo 120 000 stanovnika.
Šibensko-kninska županija: sve odluke prepustila na volju i izbor ravnateljima domova zdravlja što je protivno Zakonu. Odluka na razini Skupštine je donesena u nezakonitom obliku.
Zadarska županija: odluka donijeta u zakonskom roku. Sporni su neki kriteriji za odlazak u privatnu ordinaciju jer nisu u skladu sa ZOZZ, ali lokalni liječnici nisu imali primjedaba.

vrh stranice