KoHOM od HZZO-a i MUP-a traži usvajanje hodograma postupanja u slučaju nasilja nad zdravstvenim djelatnicima

10.05.2019.

U povodu napada na liječnicu obiteljske medicine koji se nedavno dogodio u ordinaciji u Zagrebačkoj županiji kada joj je sjekirom prijetio pacijent, ovisnik na heptanonskoj terapiji, udruga obiteljskih liječnika KoHOM uputila je zahtjev HZZO-u i Ministarstvu unutarnjih poslova u kojem upozorava na nedostatnu i neefikasnu zaštitu liječnika te na neuređen i nefunkcionalan sustav i traži žurnu izradu i usvajanje hodograma postupanja u slučaju nasilja nad zdravstvenim djelatnicima pri obavljanju njihovih dužnosti.

U hodogramu postupanja treba biti jasno navedeno što je liječnik dužan napraviti nakon prijave nasilja te način na koji se može žurno ispisati nasilnog pacijenta iz određene ordinacije, priopćili su iz KoHOM-a. Tim se zahtjevima pridružuje i Hrvatska liječnička komora koja najoštrije osuđuje sve oblike napada i prijetnji prema liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima. Napadi na liječnike i drugo zdravstveno osoblje ne samo što nanose štetu napadnutima već kao posljedicu imaju i ugrožavanje pružanja zdravstvene zaštite pacijentima. Zdravstveno osoblje nad kojim je izvršena prijetnja ili napad nije u mogućnosti nastaviti pružati zdravstvenu uslugu čime su izravno ugroženi pacijenti među kojima mogu biti i oni kojima je usluga hitno potrebna, smatra HLK.

Članak o napadnutoj liječnici pročitajte ovdje.

vrh stranice