Kongres „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 -2030 Futur Z“

27.10.2017.

Kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 -2030 Futur Z“, u organizaciji Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora, održat će se u periodu od 10. do 12. studenog 2017. godine u Opatiji, u kongresnom centru hotela Royal.
Riječ je o jedinstvenom događaju u Republici Hrvatskoj i regiji koji okuplja sve neposredne dionike zdravstvenog sustava – liječnike, medicinske stručnjake, zdravstvene djelatnike, medicinske sestre te predstavnike javnozdravstvenog sustava.

Ključne teme ovogodišnjeg Futur Z kongresa su:
Suradnja PZZ i bolnica za bolju zdravstvenu zaštitu 
Ishodi liječenja i registri pacijenata = kvaliteta i ušteda u zdravstvu
Pametno e-zdravstvo
Privatno vs. javno zdravstvo
Zdravstvo i mediji
Perspektiva i položaj liječnika u Republici Hrvatskoj
Postoji li "lijek" za hrvatsko zdravstvo
Pravni aspekti liječničke profesije

Cilj Futur Z kongresa je omogućiti interakciju i direktni kontakt s predstavnicima zdravstvene administracije, državnih institucija, sektora zdravstvenog osiguranja, farmaceutskom industrijom, predstavnicima strukovnih komora, stručnih udruga vezanih uz zdravstvenu djelatnost, IT sektorom, udrugama pacijenata te medijima.

Registracija i prijave za Futur Z kongres: http://futur-z.com/registracija/
vrh stranice