KORAK ILI DVA ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO O TROŠKU KOMORE!

24.07.2017.

Ako želite o trošku Komore biti dopunski zdravstveno osigurani tijekom 2018. godine trebate nam obavezno izraziti suglasnost da želite da Vas osiguramo. Mi ćemo to sa zadovoljstvom učiniti.  

Ako pri tome trenutno imate ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, važno je da istu raskinete tako da kao zadnji dan njenog važenja navedete 31.12.2017. ili, ovisno o ugovornim obvezama koje imate, prvi mogući datum u 2018. godini.  

ŠTO, KAKO I KAD TREBATE UČINITI DA BISTE RASKINULI POSTOJEĆU POLICU; OBRASCI, MOGUĆNOST BESPLATNOG STRUČNOG SAVJETOVANJA.  

KORAK ILI DVA ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO O TROŠKU KOMORE!  

VAŽNA NAPOMENA: Preduvjet da biste mogli biti dopunski zdravstveno osigurani o trošku Hrvatske liječničke komore (HLK) jest uredno podmirivanje članskih obveza prema HLK-u.  

Svaki član koji želi da Komora za njega ugovori dopunsko zdravstveno osiguranje treba pisanim putem iskazati interes za isto. Članovi koji već imaju ugovorenu neku od polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, a žele da ih Komora o svom trošku dopunski zdravstveno osigura, bilo bi dobro da postojeću policu otkažu jer im ista neće trebati kad Komora za njih ugovori novu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja. Time će uštedjeti novčani iznos koji trenutno izdvajaju za postojeću policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.  

Dakle, jedan ili dva koraka potrebna su da biste došli do dopunskog zdravstvenog osiguranja o trošku Hrvatske liječničke komore:  

1. KORAK – trebaju ga učiniti SVI koji žele da Komora, o vlastitom trošku, za njih ugovori policu dopunskog zdravstvenog osiguranja  

DAVANJE SUGLASNOSTI HLK-u ZA UGOVARANJE POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  

Ako nam već niste dali suglasnost da o svom trošku za Vas ugovorimo policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu, to možete učiniti jednostavno. Pošaljite nam na: dopunsko-zdravstveno@hlk.hr svoje podatke: ime i prezime, OIB i izjavu „Želim da Hrvatska liječnička komora o svom trošku, za mene ugovori policu dopunskog zdravstvenog osiguranja s osiguravateljskom tvrtkom Croatia osiguranje d.d.“    

2. KORAK – mogu ga učiniti SAMO ONI KOJI VEĆ IMAJU UGOVORENU POLICU DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, a žele da Komora o vlastitom trošku, za njih ugovori policu dopunskog zdravstvenog osiguranja

RASKID POSTOJEĆEG UGOVORA / POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Način i postupak prekida trajanja Ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju 

Kao što znate, Hrvatska liječnička komora (HLK) ugovorila je s Croatia osiguranjem d. d. (CO) Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju kojim omogućava svim svojim zainteresiranim članovima da o trošku Komore dobiju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za period od 01.01.2018. do 01.01.2019. Dakle, osigurateljno pokriće po predmetnoj polici dopunskog zdravstvenog osiguranja najranije počinje 01.01.2018. godine. 

Posve je nepotrebno i krajnje neracionalno istovremeno imati dvije police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Stoga je u interesu svakog člana HLK-a, koji želi preko Komore biti dopunsko zdravstveno osiguran da čim prije, a najranije počev od 01.01.2018. njegova trenutno važeća polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, koju sam plaća, prestane važiti. Time će naš član mjesečno uštedjeti, ovisno o polici koju je sklopio, između 60 i 70 kuna.  

Police dopunskog zdravstvenog osiguranja najčešće se ugovaraju kao dugoročna osiguranja, tj. do otkaza ili na rok trajanja od jedne (1) godine.  

S obzirom da su prilikom sklapanja postojećih polica mogle biti ugovorene različite obveze između osiguravatelja i osiguranika u nastavku Vam pojašnjavamo gotovo sve mogućnosti otkazivanja odnosno raskidanja postojećih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja:  

  1. Ako imate policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u trajanju od jedne (1) godine, bez klauzule o automatskom produženju, polica ističu na dan koji je naznačen na polici osiguranja, kao takve ih ne treba posebno otkazivati.  
  2. Ako imate policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u trajanju od jedne (1) godine ali uz klauzulu ili odredbu u Općim uvjetima da se trajanje osiguranja automatski produžuju na isti vremenski period ako ni jedna strana 3 (tri) mjeseca prije isteka ugovora ne otkaže ugovor o osiguranju drugoj strani preporučenim pismom, takvu policu osiguranja svakako treba otkazati pisanim putem.  
  3. Ako imate policu dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovorenu kao dugoročnu, tj. do otkaza, polica se otkazuje pisanim putem, preporučenom pošiljkom minimalno 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće osigurateljne godine.  
  4. Postoje ugovori o osiguranju koji su višegodišnji, na 10 (deset) godina, takve police se po zakonu mogu raskinuti tek protekom pet godina uz otkazni rok od 6 (šest) mjeseci pisano, preporučenim pismom.  
  5. Police osiguranja koje su ugovorene na period do 5 godina ne mogu se prekinuti do isteka roka na koji su ugovorene.  

Napominjemo da se sve vrste ugovora o osiguranju mogu sporazumno, u dogovoru s osigurateljem, raskinuti.  

Za sve nejasnoće vezane uz raskidanje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, možete se obratiti u pozivni centar Croatia osiguranja d.d. na broj 0800 18 84. 

U nastavku Vam nudimo preuzimanje obrazaca za raskid polica/ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Pripremljeni obrasci su adresirani na HZZO. Ako policu dopunskog zdravstvenog osiguranja imate ugovorenu kod neke druge osiguravateljske kuće, lijepo Vas molimo da promijenite navedenu adresu. 

Svi podaci potrebni za raskid police nalaze se na iskaznici dopunskog zdravstvenog osiguranja pa Vam savjetujemo da pri podnošenju zahtjeva za raskid police fotokopirate iskaznicu i kopiju iskaznice priložite zahtjevu. 

Izjava o neproduljenju DZO-a

Otkaz ugovora DZO-a

Zamolba za sporazumni raskid polica DZO-a

vrh stranice