Liječnici Borut Marn i Drago Prgomet dobitnici ovogodišnje Nagrade Grada Zagreba

10.05.2023.

Temeljem prijedloga Povjerenstva Grada Zagreba Hrvatske liječničke komore, Skupština Grada Zagreba je ovogodišnju Nagradu Grada Zagreba dodijelila prim.dr.sc. Borutu Marnu, specijalistu otorinolaringologije i subspecijalistu audiologije. Istu nagradu Grad Zagreb je na prijedlog KBC-a Zagreb dodijelio još jednom uglednom otorinolaringologu prof.dr.sc. Dragi Prgometu, subspecijalistu plastične kirurgije glave i vrata. Čestitamo obojici članova Hrvatske liječničke komore na ovoj nagradi.
Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

Dodjela Nagrade Grada Zagreba održat će se na svečanosti povodom Dana Grada Zagreba u srijedu 31. svibnja 2023. u zagrebačkoj Staroj gradskoj vijećnici.

Prim.dr.sc. Borut Marn, dugogodišnji liječnik u Klinici za dječje bolesti Zagreb, veliki dio profesionalne karijere posvetio je dječjoj audiologiji u kojoj je ostvario zapažena stručna postignuća.

Nakon specijalističkog ispita, do 1994. godine radio je kao voditelj Odjela za dijagnostiku i rehabilitaciju u Poliklinici SUVAG u Zagrebu, a od 1994. do 2017. na Klinici za dječje bolesti Zagreb kao voditelj Odjela za otorinolaringologiju, neurokirurgiju i oftalmologiju. Od 2017. radi kao suradnik u Poliklinici Sabol u Zagrebu.

Godine 2004. postaje subspecijalist iz audiologije. Bio je predavač u audiološko-rehabilitacijskim ustanovama u Europi i SAD-u, kao i na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta u Zagrebu (pedijatrija, obiteljska medicina, otorinolaringologija). Sudjelovao je kao istraživač ili voditelj u osam domaćih ili međunarodnih projekata, autor je 60-tak stručnih ili znanstvenih radova, te koautor udžbenika Medicinskog fakulteta u Zagrebu «Preventivna i socijalna pedijatrija» 2018. godine.

U Hrvatsku je uveo ispitivanje evocirane otoakustičke emisije i frekvencijsku audiometriju slušnim evociranim potencijalima, te je tako značajno unaprijedio ranu dijagnostiku oštećenja sluha.

God. 2002. osnovao je stručnu udrugu pod nazivom Hrvatska udruga za ranu dijagnostiku oštećenja sluha (HURDOS) jer je prepoznao ulogu stručnih udruga za unapređenje prakse što je HURDOS njegovim zalaganjem i ostvario. Naime, iste je godine osmislio i uveo probir sve novorođenčadi na oštećenje sluha i to u sva rodilišta u Republici Hrvatskoj. Na poseban način proveo je brzu edukaciju osoblja u rukovanju uređajem i provođenju probira, izradio je formular o ishodu probira za svako dijete, formular za audiološke centre koji su bili predviđeni za drugi stupanj probira u slučaju sumnje na oštećenje sluha kao i statistički obrazac kojim se HURDOS obavještavao o rezultatima ishoda prvog i drugog stupnja probira i ishoda dijagnostičke obrade iz svakog rodilišta i audiološke ustanove u državi. Na taj su način prikupljeni dragocjeni statistički podaci o uspješnosti probira i učestalosti ranog oštećenja sluha u Republici Hrvatskoj te je dokazana opravdanost probira. Zbog toga mu je 2004. godine dodijeljena Plaketa Grada Zagreba.

Na prijedlog HURDOS-a 2006. godine provjera sluha u sve novorođenčadi postala je obvezatna mjera zdravstvene zaštite. Probir novorođenčadi na oštećenje sluha otvorio je sasvim nove mogućnosti rane dijagnostike, liječenja i rane razvojne podrške za djecu rođenu s oštećenjem sluha u našoj zemlji: prosječna dob dijagnosticiranja djece s urođenim oštećenjem sluha pomakla se s dobi od 2 godine na dob od 6 mjeseci.

Godine 2022. dobitnik je Nagrade za životno djelo Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u području ranije intervencije u djetinjstvu.

Prim.dr.sc. Borut Marn je u svome radu uvijek okrenut dobrobiti svojih malih pacijenata i njihovih obitelji, ali i stručne zajednice kojoj pripada. Inovativno je pronalazio načine da se unaprijedi klinička praksa i dosljedno ih provodio. Izuzetnim ga čini samozatajna posvećenost dječjoj otorinolaringologiji i audiologiji kroz četrdesetogodišnji klinički, znanstveno-istraživački i predavački rad te stvaranje cjelovitih rješenja (obavezan neonatalni probir na oštećenje sluha) koja trajno mijenjaju razvojni ishod djece rođene s oštećenjem sluha.

Prof.dr.sc. Drago Prgomet, specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata, vodeći je hrvatski stručnjak na ovom području, s iznimnim međunarodnim ugledom.

Redoviti je profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb od 2006. Autor je više od 250 stručnih i znanstvenih radova objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom, objavio je 25 poglavlja u domaćim i stranim udžbenicima, autor i/ili urednik je 8 udžbenika, mentor je na 14 doktorskih disertacija i 38 specijalističkih usavršavanja. Pozvani je urednik u pet časopisa s međunarodnom recenzijom. Kao predsjednik ili voditelj organizirao je 34 domaća i međunarodna znanstveno-stručna skupa.

Utemeljio je Hrvatsko društvo za vojnu medicinu i Hrvatsko društvo za tumore glave i vrata. Tijekom svoje karijere obavio je oko deset tisuća operacija, najvećim dijelom iz područja tumora glave i vrata.

Osnovao je Centar za tumore glave i vrata KBC-a Zagreb kao jedinstvenu instituciju u Hrvatskoj kako bi se bolesnicima s ovom vrstom tumora na jednome mjestu pružila vrhunska medicinska dijagnostika i liječenje.

Tijekom 2022. bio je pozvani urednik suplementa Acta Clinica Croatica u prigodi 100 godina rođenja Ive Padovana, predsjednika HAZU-a. Bio je predsjednikom „International Conference of Head and Neck Cancer“ održanog u Zagrebu 22. listopada 2022.
vrh stranice