Liječnici svoju liječničku iskaznicu HLK-a mogu koristiti umjesto e-Propusnice

03.04.2020.

Stožer civilne zaštite RH prihvatio je prijedlog Hrvatske liječničke komore, te je danas, 3. travnja 2020. Ravnateljstvu policije dostavio uputu da liječnici i ostali zdravstveni djelatnici koji posjeduju iskaznice izdane od nadležnih komora, a sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 nisu dužni ishoditi e-Propusnicu. Time liječnici koji zbog odlaska u mjesto rada napuštaju svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravišta, više nisu obvezni podnositi zahtjev za izdavanjem propusnica, već se na traženje policijskih službenika mogu identificirati svojim liječničkim iskaznicama koje sadrže biometrijsku fotografiju liječnika, a koje im je izdala Hrvatska liječnička komora.

Uz liječničke iskaznice, umjesto e-Propusnice moći će se koristiti članske iskaznice izdane od Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske ljekarničke komore te Hrvatske komore dentalne medicine.
Također e-Propusnice nisu potrebne ni pripadnicima žurnih službi (vatrogasci, pripadnici Crvenog križa, pripadnici HGSS-a) koji sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, kad su na dužnosti i u službenim odorama.

Podsjetimo, zbog povećanog rizika od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, Stožer civilne zaštite RH 23. ožujka 2020. donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Ova odluka obuhvaćala je i liječnike kao i ostale zdravstvene djelatnike koji su zbog odlaska u mjesto rada morali napuštati svoje prebivalište, te je njihov poslodavac morao za njih ishoditi propusnicu koja se izdavala na rok do 14 dana.
Budući da veliki broj liječnika svakoga dana migrira van svoga mjesta prebivališta kako bi mogli sudjelovati u zdravstvenoj skrbi stanovništva, a proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 i veliki broj njih je obuhvaćen mjerama mobilizacije koje uključuju promjenu uobičajenog mjesta rada, podnošenje zahtjeva za izdavanjem propusnica postala je prezahtjevna administrativna obveza.

Stoga je Hrvatska liječnička komora imajući u vidu brojnost zahtjeva za izdavanje propusnica liječnicima, uputila Stožeru prijedlog da se umjesto propusnice odobri korištenje liječničke iskaznice, što je Stožer žurno prihvatio.

vrh stranice