Ministar Kujundžić: „Želimo da Komora bude naš partner u rješavanju nagomilanih problema zdravstvenog sustava“

30.06.2017.

Jučer je u Ministarstvu zdravstva održan radni sastanak ministra prof. dr. sc. Milana Kujundžića i predsjednika Hrvatske liječničke komore dr. sc. Trpimira Goluže i njihovih suradnika.  Uvodno je ministar istaknuo kako se nagomilani problemi u zdravstvenom sustavu mogu riješiti isključivo suradnjom i doprinosom svih ozbiljnih čimbenika u zdravstvu. Smatrajući upravo reformiranu Hrvatsku liječničku komoru jednim od ozbiljnih partnera, predložio je aktivniju suradnju Ministarstva i Komore na redovitim sastancima najmanje jednom mjesečno, te da predstavnici Komore budu u radnim skupinama za izradu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o liječništvu.
Predsjednik Komore, dr. sc. Goluža prihvatio je suradnju i pozvao ministra i Ministarstvo na partnerstvo u organizaciji prvog Sabora hrvatskog liječništva koji se će održati krajem ove godine te je tom prilikom ministru predao pismo namjere. 
Dr. Ivan Lerotić, predsjednik Povjerenstva Komore za trajnu medicinsku edukaciju, upoznao je nazočne sa stupnjem razvoja EU projekta stručnog osposobljavanja liječnika opće obiteljske medicine te ujedno pozvao na suradnju u novom projektu stručnog osposobljavanja bolničkih specijalista za što bi se sredstva također tražila u europskim fondovima. 
Dr. sc. Krešimir Luetić, prvi dopredsjednik Komore, pojasnio je pak probleme staža i specijalističkog usavršavanja liječnika i potrebu za korjenitim promjenama u načinu određivanja, planiranja i provedbe specijalizacija. Pozivajući se na već ranije prikazan prijedlog plana reorganizacije i modernizacije specijalističkog usavršavanja predložio je mogućnost proširivanja javnih ovlasti Komore u području trajne medicinske edukacije. 
           Predsjednik Komore, dr. sc. Goluža, na sastanku je upozorio i na druge aktualne probleme hrvatskih liječnika, a jedno od gorućih pitanja u ovom trenutku je natječaj za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Komora smatra kako je potrebno žurno reagirati i iskoristiti sve zakonske mogućnosti za poništenje javnih natječaja za koncesije te uvesti jasan i transparentan sustava natječaja. Ministar tvrdi kako već poduzima moguće i potrebne mjere, te se nada kako će zaustaviti te aktivnosti.
Sudionici radnog sastanka raspravljali su i o problemu studenata medicine, građana Hrvatske, na studiju na Sveučilištu u Mostaru, na što je upozorio prim. dr. Ante-Zvonimir Golem, drugi dopredsjednik Komore. 
Istaknuto je kako je u tijeku akreditacija studijskog programa Medicinskog fakulteta u Mostaru te su stvoreni uvjeti za primjenu općeg sustava priznanja kvalifikacija. Drugi problem vezan je uz pokrivanje troškova zdravstvene zaštite studenata građana Hrvatske na studiju u Mostaru, te je dogovoreno kako će Ministarstvo podržati napore Komore u rješavanju tih problema.
 
vrh stranice