Ministar Nakić: Obiteljski liječnici svakom pacijentu trebaju posvetiti vremena koliko treba, a ne točno 20 minuta svakom pacijentu


Ministar zdravlja dr. Dario Nakić ne podržava prijedlog liječnika obiteljske medicine u kojem upozoravaju da će, zbog velikog broja pacijenata, početi primjenjivati standard od 20 minuta posvećenosti po pacijentu. Podsjetimo, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) upozorila je pismom ministra da liječnika primarne zdravstvene zaštite koji ode na godišnji (ili bolovanje), zamjenjuje kolega koji tada radi za svoje, ali i za pacijente odsutnog liječnika. Zato je prosječni dnevni broj posjeta u redovnoj ambulanti 50-100, a u dvostrukoj i do 150 posjeta na dan.
Liječnici obiteljske medicine ne mogu početi provoditi standard od 20 minuta po pacijentu, stav je ministra zdravlja dr. Darija Nakića. Time bi obiteljski liječnici imali 35 pacijenata u radnom vremenu na dan. Ministar Nakić najavljuje drukčiji način rješavanja tog problema.
"Svakom pacijentu treba vremena koliko mu je potrebno, a ne točno 20 minuta. Ne mogu to samo početi primjenjivati, jer bi to de facto bio bijeli štrajk. Otkad sam došao u Ministarstvo zdravlja, neprekidno želim ojačati ulogu liječnika obiteljske medicine i plan je da tim obiteljske medicine može imati najviše 1500, umjesto sadašnjih 1700 pacijenata", rekao je dr. Nakić Večernjem listu.
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) u otvorenom je pismu od Ministarstva zdravlja zatražili izradu normativa za dežurstva, mjere osiguranja i pravilnika o stimulacijama. Taj prijedlog uputili su Ministarstvu u lipnju, a prema tom prijedlogu liječnici primarne zdravstvene zaštite mogli bi dobiti stimulativni dio plaće. Riječ je o 30 posto bruto plaće ako ispune nabrojene kriterije. U tom prijedlogu stoji i da liječnik koji radi zamjene zbog godišnjeg ili bolovanja ima pravo na stimulativni dio plaće.
Upozorili su da kad liječnik primarne zdravstvene zaštite ode na godišnji (ili bolovanje), zamjenjuje ga kolega koji tada rado za svoje ali i za pacijente odsutnog liječnika. Zato je prosječni dnevni broj posjeta u redovnoj ambulanti 50-100, a u dvostrukoj i do 150 posjeta na dan. Žele europski standard da se u jednom smjeni po svakom pacijentu posvete 20 minuta, što bi značilo da bi za radnog vremena po danu obradili 35 pacijenata.
"Proces rada je ugrožen i kvaliteta upitna, a liječnici prenapregnuti, medijski sve izloženiji i kronično umorni. Svjesni smo da liječnika nedostaje i da nije svugdje moguće zaposliti zamjenskog doktora, a potrebno je osigurati kontinuitet zdravstvene zaštite", stoji, između ostalog, u pismu KoHOM-a ministru Nakiću.
Foto: PIxsell
vrh stranice