Na kongresu KoKoZ-a komore raspravljale o smjeru reforme zdravstva

25.04.2024.

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, uz suorganizaciju komora u zdravstvu, organizatori su ovogodišnjih kongresa KoKoZ-a i medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem koji su svečano otvoreni u petak, 19. travnja 2024. u Novom Vinodolskom. Tijekom tri dana održavanja kongresa održana su brojna predavanja i panel rasprave u kojima su sudjelovali predstavnici komora u zdravstvu i pravnog fakulteta te stručnjaci iz područja financija, menadžmenta i komunikacija.

Reformi zdravstva bila je posvećena središnja panel rasprava na kojoj su sudjelovali predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora dr. Renata Sabljar-Dračevac, savjetnica ministra zdravstva Martina Bogut Barić te predsjednici komora u zdravstvu, članica Koordinacije komora u zdravstvu (KoKoZ-a): Krešimir Luetić, Ana Soldo, Mario Gazić, Mirjana Grubišić, Ivana Delić, Dejvid Zombori, Bruno Cvetković i Kristina Mikuličić.

Martina Bogut Barić, savjetnica ministra zdravstva je izjavila da je reforma zdravstva usmjerena promjenama, no naglasila je da su potrebna financijska sredstva i postepeno mijenjanje cijeloga sustava da bi ostao postojan i održiv. Jačanje javnog zdravstva i primarne zaštite je prioritet u reformi. Potrebno je izmijeniti broj opredijeljenih osoba po liječniku i sam tim te dodati treću osobu u timu primarne zdravstvene zaštite. Također bi se promijenio i načina plaćanja, tako da rad bude usmjeren na kvalitetu usluge. Ide se u smjeru naglašavanja važnosti doma zdravlja za sve timove na području, uvođenju mobilnih ljekarni i ambulanti što bi doprinijelo cjelovitijoj usluzi.

Krešimir Luetić je istaknuo da je ukidanju robovlasničkih ugovora doprinijelo zajedništvo te da su se hrvatski liječnici napokon izjednačili s kolegama u Europskoj uniji. Dostupnost liječnika u manjim sredinama počivao je na robovlasničkim ugovorima, međutim potrebno je okrenuti se od prisilnog zadržavanja prema stvaranju radnog okruženja koje privlači liječnike.

Predsjednica odnosno predsjednik svake komore u zdravstvu na panelu je iznio probleme struke koju predstavlja te je za kraj panela predsjednik HLK-a doc. Krešimir Luetić zaključio da je rasprava pokazala koliko nedostaje koordiniranosti, strategije i kontinuiteta u zdravstvenom sustavu. Smatra da bi se operativni sastanci Ministarstva zdravstva i komora u zdravstvu trebali održavati barem na tromjesečnoj razini. Uz to je istaknuo da je Hrvatska liječnička komora spremna voditi proces specijalističkog usavršavanja liječnika.

Vezano za tu temu, predsjednica Slovenske liječničke komore prof. Bojana Beović na kongresu je prezentirala vođenje procesa specijalizacija koja je u Sloveniji javna ovlast liječničke komore. Nacionalne specijalizacije uvedene su u Sloveniji prije gotovo 6 godina. Iskustvo je pokazalo da su specijalizanti zadovoljniji ovim načinom dodjele specijalizacija budući da im omogućuje veću fleksibilnost jer nisu ugovorom vezani isključivo na jednu bolnicu odnosno ustanovu.

Tijekom trodnevnog kongresa održane su brojne panel rasprave koje su doprinijele dinamici, tematskoj raznolikosti i većoj angažiranosti svih sudionika, koji su po završetku kongresa uputili brojne pohvale organizatorima za program i tehničku organizaciju.

Snimke panel rasprava objavljene su na e-Akademiji HLK-a ovdje.


vrh stranice