NATJEČAJ za dodjelu godišnjih nagrada HLK-a u 2016. godini

20.10.2017.

Na temelju odredbe članka 13. Pravilnika o odličjima i godišnjim nagradama Hrvatske liječničke komore (objavljen na internetskim stranicama HLK), Hrvatska liječnička komora (Komora) objavljuje "NATJEČAJ za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore u 2016. godini"
I. Područja za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore
1. Godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore dodjeljuju se po četiri osnova:
1.1. Članu Komore koji je svojim profesionalnim radom ostvario najzapaženije stručno ostvarenje u protekloj kalendarskoj godini u obavljanju liječničke djelatnosti.
Članu se po ovoj osnovi dodjeljuje  priznanje za najzapaženije stručno ostvarenje u 2016.g.
1.2. Članu Komore koji je objavljivanjem svog izvornog znanstvenog rada u referentnoj godini u znanstvenim časopisima indeksiranima u bazi Web of Science (WoS) značajno  doprinio unaprjeđenju liječničke struke i profesije.  Nagrada se dodjeljuje članu Komore koji je objavljivanjem svog izvornog znanstvenog rada u referentnoj godini sakupio najviše bodova, ovisno o relativnom rangu časopisa (kvartilu) u kojem je objavljen članak, a u području WoS-a u kojoj je taj časopis. Ako je časopis u više područja, onda se uzima povoljniji za kandidata. Ako je član Komore u referentnoj godini objavio više izvornih znanstvenih radova, bodovi se zbrajaju.  
Za objavljeni izvorni znanstveni rad u časopisu koji se nalazi u prvoj kvartili (Q1) određenog područja WoS-a dodjeljuju se 4 boda, za izvorni znanstveni rad u časopisu koji se nalazi u drugoj kvartili (Q2) određenog područja dodjeljuju se 3 boda, za izvorni znanstveni rad u časopisu koji se nalazi u trećoj kvartili (Q3) određenog područja dodjeljuju se 2 boda, a za objavljeni izvorni znanstveni rad u časopisu koji se nalazi u četvrtoj kvartili (Q4) određenog područja dodjeljuje se 1 bod. 
Prvom autoru objavljenog izvornog znanstveni rada dodjeljuju se dodatni bodovi i to: 4 boda ako je  rad objavljen u časopisu koji se nalazi u prvoj kvartili (Q1) određenog područja WoS-a, 3 boda ako se časopis nalazi u drugoj kvartili (Q2) određenog područja, 2 boda ako se časopis nalazi u trećoj kvartili (Q3) te 1 bod ako se časopis nalazi u četvrtoj kvartili (Q4) određenog područja.  
Ukoliko više članova Komore ima jednak broj bodova, godišnja nagrada dodjelit će se članu Komore koji je više puta bio prvi autor izvornog znanstvenog rada u časopisima koji se nalaze u prvoj kvartili (Q1) određenog područja WoS-a. 
Članu se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za znanstveni doprinos unaprijeđenju liječničke struke u 2016.g. 
1.3. Članu Komore koji je na osobit način zaštitio prava liječnika te pridonio promicanju interesa hrvatskog liječništva
Članu se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za promicanje interesa hrvatskog liječništva i zaštitu prava liječnika  u 2016.g. 
1.4. Novinaru ili drugoj osobi koja je svojim djelovanjem značajno pridonijela jačanju ugleda hrvatskih liječnika i promociji liječničke profesije  u javnosti.
Osobi se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za promicanje ugleda hrvatskih liječnika i liječničke profesije  u javnosti   u 2016.g. 

2. Godišnja nagrada Hrvatske liječničke komore dodjeljuje se članu Komore iz točke 1.2., zasebno, u dvije kategorije, i to:
2.1. liječnicima znanstvenicima životne dobi iznad 40 godine te
2.2. liječnicima mladim znanstvenicima životne dobi do 40 godina.

II. Podnositelji prijave
Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada Komore može izravno podnijeti Predsjednik Komore ili članovi Izvršnog odbora Komore odnosno posredno svi članovi Komore putem Županijskih povjerenstava, Povjerenstva Grada Zagreba, Povjerenstva liječnika zaposlenih u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i Povjerenstva liječnika zaposlenih u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. 
Članovi Komore mogu sami sebe predložiti za dodjelu godišnje nagrade Komore.
Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada po osnovama pod točkama 1.1. i 1.2. podnose se Povjerenstvu za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke Komore, dok se prijedlozi po osnovama pod točkama 1.3. i 1.4. podnose Izvršnom odboru izravno.

III. Sadržaj prijave
Predlagatelji trebaju ispuniti obrazac prijedloga za dodjelu godišnjih nagrada Komore za navedena područja, koji se nalazi na internetskoj stranici Hrvatske liječničke komore www.hlk.hr.
Obrasce prijedloga za dodjelu godišnjih nagrada Komore s popratnom dokumentacijom i obrazloženjem šalju se na adresu Hrvatske liječničke komore, Ulice Grge Tuškana 37/II, s napomenom „Javni natječaj za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore“.

IV. Rok za podnošenje prijedloga
 
Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore je do 15.11. 2017.g. 

V. Broj, oblik godišnjih nagrada Komore i nadležno tijelo za donošenje odluke o dodjeli
O dodjeli godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore odlučuje Izvršni odbor Komore. Izvršni odbor Komore može odlučiti i o novčanoj vrijednosti godišnje nagrade.
Godišnje se dodjeljuje samo jedna godišnja nagrada Hrvatske liječničke komore po svakoj osnovi naznačenoj u točki 1. ovog Natječaja i po svakoj kategoriji pod točkom 2. ovog Natječaja.
Ukoliko nema kandidata koji ispunjavaju kriterije opisane u točkama 1. i 2. ovog natječaja po pojedinoj osnovi ili po pojedinoj kategoriji dodjeljivanja, godišnja nagrada Komore neće se dodijeliti po toj osnovi odnosno po toj kategoriji za 2016. godinu.

VI. Način objave odluke o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore
Odluka o dodjeli godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore objavljuje se u Liječničkim novinama i na web stranici Komore.
Godišnju nagradu Komore uručuje predsjednik Komore ili osoba koju on ovlasti na prigodnoj svečanosti u organizaciji Komore, o čemu će dobitnici nagrada biti pisanim putem pravovremeno obaviješteni.

VII. Objava natječaja
Ovaj natječaj objavljuje se  u Liječničkim novinama i na web stranici Komore. 

Predsjednik Hrvatske liječničke komore
dr.sc. Trpimir Goluža, dr. med.

Obrazac zahtjeva za dodjelu odličja i godišnjih nagrada

vrh stranice