Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada HLK-a u 2018. godini

Hrvatska liječnička komora objavljuje "Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore u 2018. godini". Rok za podnošenje prijedloga je 10. studenoga 2019.

Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore u 2018. godini

I. Područja za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore

1. Godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore dodjeljuju se po četiri osnova:

1.1. Članu Komore koji je svojim profesionalnim radom ostvario najzapaženije stručno ostvarenje u 2018. godini u obavljanju liječničke djelatnosti.
Članu se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za najzapaženije stručno ostvarenje u 2018. godini.

1.2. Članu Komore koji je objavljivanjem svog izvornog znanstvenog rada u 2018. godini u znanstvenim časopisima indeksiranima u bazi Web of Science (WoS) značajno doprinio unaprjeđenju liječničke struke i profesije. Nagrada se dodjeljuje članu Komore koji je objavljivanjem svog izvornog znanstvenog rada u 2018. godini sakupio najviše bodova, ovisno o relativnom rangu časopisa (kvartilu) u kojem je objavljen članak, a u području WoS-a u kojoj je taj časopis. Ako je časopis u više područja, onda se uzima povoljnije za kandidata. Ako je član Komore u 2018. godini objavio više izvornih znanstvenih radova, bodovi se zbrajaju. Član Komore kojem je bilo koji znanstveni ili stručni rad povučen jer se radi o plagijatu ne može konkurirati za ovu nagradu.
Za objavljeni izvorni znanstveni rad u časopisu koji se nalazi u prvoj kvartili (Q1) određenog područja WoS-a dodjeljuju se 4 boda, u drugoj kvartili (Q2) 3 boda, za u trećoj kvartili (Q3) 2 boda, a u četvrtoj kvartili (Q4) 1 bod.
Prvom autoru objavljenog izvornog znanstveni rada dodjeljuju se dodatni bodovi i to: 4 boda ako je rad objavljen u časopisu koji se nalazi u prvoj kvartili (Q1) određenog područja WoS-a, 3 boda u drugoj kvartili (Q2), 2 boda u trećoj kvartili (Q3) te 1 bod u četvrtoj kvartili (Q4).
Ako više članova Komore ima jednak broj bodova, godišnja nagrada dodjelit će se članu Komore koji je više puta bio prvi autor izvornog znanstvenog rada u časopisima koji se nalaze u prvoj kvartili (Q1) određenog područja WoS-a.
Članu se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za znanstveni doprinos unaprjeđenju liječničke struke u 2018. godini.

1.3. Članu Komore koji je na osobit način zaštitio prava liječnika te pridonio promicanju interesa hrvatskog liječništva.
Članu se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za promicanje interesa hrvatskog liječništva i zaštitu prava liječnika u 2018. godini.

1.4. Novinaru ili drugoj osobi koja je svojim djelovanjem značajno pridonijela jačanju ugleda hrvatskih liječnika i promociji liječničke profesije u javnosti.
Osobi se po ovoj osnovi dodjeljuje priznanje za promicanje ugleda hrvatskih liječnika i liječničke profesije u javnosti u 2018. godini.

2. Nagrada se dodjeljuje članu Komore iz točke 1.2., zasebno, u dvije kategorije, i to:
2.1. liječnicima znanstvenicima životne dobi iznad 40. godine te
2.2. liječnicima mladim znanstvenicima životne dobi do 40 godina.


II. Podnositelji prijave
Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada Komore može izravno podnijeti Predsjednik Komore ili članovi Izvršnog odbora Komore odnosno posredno svi članovi Komore putem županijskih povjerenstava, Povjerenstva Grada Zagreba, Povjerenstva liječnika zaposlenih u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i Povjerenstva liječnika zaposlenih u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
Članovi Komore mogu sami sebe predložiti za dodjelu godišnje nagrade Komore.
Prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada po osnovama pod točkama 1.1. i 1.2. podnose se Povjerenstvu za trajnu medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore, dok se prijedlozi po osnovama pod točkama 1.3. i 1.4. podnose izravno Izvršnom odboru Komore.


III. Sadržaj prijave
Predlagatelji trebaju ispuniti obrazac prijedloga za dodjelu godišnjih nagrada Komore za navedena područja, koji se nalazi na internetskoj stranici Hrvatske liječničke komore ovdje.
Obrasce prijedloga s popratnom dokumentacijom i obrazloženjem šalju se na adresu Hrvatske liječničke komore, Ulice Grge Tuškana 37/II, s napomenom „Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore“.


IV. Rok za podnošenje prijedloga
Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore je do 10.11.2019.g.


V. Broj i oblik godišnjih nagrada Komore te nadležno tijelo za donošenje odluke o dodjeli
O dodjeli godišnje nagrade Hrvatske liječničke komore odlučuje Izvršni odbor Komore.
Izvršni odbor Komore odlučuje o novčanoj vrijednosti i obliku nagrade te izgledu pisanog priznanja godišnje nagrade.
Godišnje se dodjeljuje samo jedna godišnja nagrada po svakoj osnovi naznačenoj u točki 1. ovog Natječaja i po svakoj kategoriji pod točkom 2. ovog Natječaja.
Ako nema kandidata koji ispunjavaju kriterije opisane u točkama 1. i 2. ovog natječaja po pojedinoj osnovi ili po pojedinoj kategoriji dodjeljivanja, nagrada se neće dodijeliti po toj osnovi odnosno po toj kategoriji za 2018. godinu.


VI. Način objave odluke o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore
Odluka o dodjeli objavljuje se u Liječničkim novinama i na web stranici Komore.
Nagradu uručuje predsjednik Komore ili osoba koju on ovlasti na prigodnoj svečanosti u organizaciji Komore, o čemu će dobitnici nagrada biti pisanim putem pravovremeno obaviješteni.

vrh stranice