Natječaj za dodjelu novčanih sredstava za inozemno stručno usavršavanje članova Hrvatske liječničke komore

18.02.2019.

Na temelju Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za stručno usavršavanje članova Hrvatske liječničke komore, 18. veljače 2019. raspisan je Natječaj za dodjelu novčanih sredstava za inozemno stručno usavršavanje članova HLK-a. Natječaj će biti otvoren do 18. ožujka 2019.

Ovo je treći u nizu natječaja iz Programa poticanja stručnog usavršavanja kojim Komora svojim članovima osigurava potporu za unaprjeđivanje postojećih i usvajanje novih znanja i vještina.

Svjesni iznimne važnosti stručnog usavršavanja liječnika, Komora je za tu namjenu u 2019. godini osigurala 1,5 milijuna kuna.

Nadamo se da će se i na ovaj natječaj kolege liječnici odazvati u što većem broju, te tako iskoristiti mogućnost financijske potpore u iznosu do maksimalno 20.000,00 kuna po članu.

Dokumente možete preuzeti na ovom linku: NATJEČAJ, OBRAZAC PRIJAVE, IZJAVA I PRIVOLA.

vrh stranice