NE NASJEDAJTE NA DEZINFORMACIJE, ISKORISTITE PRILIKU I OSIGURAJTE SE O TROŠKU KOMORE!

22.09.2017.

Donosimo odgovore na aktualna pitanja o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Hrvatska liječnička komora posljednjih je dana zaprimila upite članova vezane uz poteškoće s kojima se, s pojedinim osiguravateljima, susreću prilikom raskida postojećih ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (DZO). Pored toga, izražene su i određene sumnje vezane uz mogućnost korištenja ugovorene usluge DZO u određenim zdravstvenim ustanovama te opseg usluga police DZO Croatia osiguranja u odnosu na druge osiguravajuće kuće. Donosimo provjerene informacije o korištenju i opsegu pokrića dopunskog zdravstvenog osiguranja.
1. S kojim datumom je potrebno raskinuti postojeću policu dopunskog zdravstvenog osiguranja s HZZO-om, ako želim da od 1. siječnja 2018. godine trošak moje police DZO snosi Komora?
Neovisno imate li s HZZO-om ugovorenu policu DZO za osiguravateljno razdoblje od 1 godine, ili na neograničeni vremenski period, otkazni rok za raskid odnosno ne produljenje ugovora iznosi tri mjeseca. Stoga Vas upućujemo da do kraja rujna ove godine, s 31. prosincem 2017. kao datumom prestanka važenja police, HZZO-u dostavite ispunjen Obrazac HZZO-a o Izjavi o ne produljenju (link) te Obrazac HZZO-a o otkazu ugovora (link).
Ukoliko otkazni rok protekne prije 1.1.2018.g., Croatia osiguranje d.d. (na Vaš zahtjev)  pokriva preostalo vrijeme do aktiviranja ugovorene police.
Naime, temeljem općih uvjeta ugovora HZZO dopunskom zdravstvenom osiguranju propisano je da „Ugovaratelj može pisanim putem otkazati ugovor uz otkazni rok od tri mjeseca uz obvezu plaćanja pripadajuće premije, a za koje vrijeme ostvaruje sva prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja“. 
Također, člankom VIII. Općih uvjeta propisano   da  se „Ugovor  sklapa na godinu dana s mogućnošću produljenja na novo osigurateljno razdoblje od godinu dana“ u kojem slučaju Vi kao ugovaratelji možete slobodnom voljom potpisati obrazac  izjave da ne želite produljenje sklopljenog ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

2. Pokriva li polica DZO Croatia osiguranja sve usluge kao istoimene police drugih osiguravajućih kuća, poglavito HZZO-a?
Dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava plaćanje razlike do pune vrijednosti zdravstvenih usluga koje u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja ne podmiruje HZZO participacija. Nema razlike između  predmeta osiguranja police dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja u skladu su s Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljenim na Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

3. Mogu li temeljem police DZO Croatia osiguranja ostvarivati usluge u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili određene ustanove ne posluju s Croatia osiguranjem?
Da, usluge obuhvaćene policom DZO Croatia osiguranja možete ostvariti u svim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. 

4. Utječe li raskid police DZO s HZZO-om i ugovaranje DZO s Croatia osiguranjem na mogućnost izdavanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)?
Nikako. Pravo na izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ostvaruju svi korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje predstavlja dodanu vrijednost, neovisno o odabiru osiguravatelja DZO, te ni u kojem slučaju ne utječe na izdavanje ili korištenje EKZO.

5. Osiguravajuća kuća preko koje trenutno imam aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja traži me dokaz o sklopljenoj novoj polici, odnosno presliku police DZO Croatia osiguranja kao uvjet za raskid postojećeg ugovora. Što trebam učiniti?
Ukoliko druge osiguravajuće kuće, primjerice Wiener osiguranje, traže potvrdu od strane člana HLK-a kao dokaz  da su osigurani ili će biti osigurani po istoj osnovi od strane druge osiguravajuće kuće, Komora će članu izdati potrebnu  potvrdu  koju u tom slučaju treba priložiti prilikom raskidanja postojeće police.

vrh stranice