Obiteljski liječnici žele primati 35 pacijenata na dan, a ne 100 do 150

"Mi bismo htjeli taj europski prosjek do 35 pacijenata dnevno i to je jedan od prijedloga. Stalno upozoravamo kako za pacijenta na dan imamo svega tri do pet minuta i da ćemo početi raditi po propisima i za pacijenta imati 20 minuta. To je zadnje, kao štrajk, samo blaža vrsta. Nismo među sobom još napravili konsenzus, imamo raznih ideja i prijedloga", objašnjava dr. Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.
Kada liječnik primarne zdravstvene zaštite ode na godišnji (ili bolovanje), zamjenjuje ga kolega kojemu je tada na leđima takozvana dvostruka ambulanta, odnosno i vlastiti i pacijenti odsutnog liječnika. Zato je prosječni dnevni broj posjeta u redovnoj ambulanti 50-100, a u dvostrukoj i do 150 posjeta dnevno. Ako se ne poduzmu hitne mjere po ovoj točki, mogući broj neželjenih događaja mogao bi biti nezamisliv, a jedini krivac bit će onaj koji nema pravo odlučivanja, nego samo obavezu rada – liječnik", stoji to, između ostalog, u otvorenom pismu KoHOM-a ministru zdravlja dr. Dariju Nakiću.
"Mi bismo htjeli taj europski prosjek do 35 pacijenata dnevno i to je jedan od prijedloga. Stalno upozoravamo kako za pacijenta na dan imamo svega tri do pet minuta i da ćemo početi raditi po propisima i za pacijenta imati 20 minuta. To je zadnje, kao štrajk, samo blaža vrsta. Nismo među sobom još napravili konsenzus, imamo raznih ideja i prijedloga - objašnjava dr. Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

Od Ministarstva zdravlja stoga traže izradu normativa za dežurstva, mjere osiguranja i pravilnika o stimulacijama. Taj prijedlog je uputili su Ministarstvu u lipnju, a prema prijedlogu bi liječnici primarne zdravstvene zaštite mogli dobiti stimulativni dio plaće. Riječ je o 30 posto bruto plaće ako ispune nabrojene kriterije. U tom prijedlogu stoji i da liječnik koji radi zamjene zbog godišnjeg ili bolovanja ima pravo na stimulativni dio plaće.
"Proces rada je ugrožen i kvaliteta upitna, a liječnici prenapregnuti, medijski sve izloženiji i kronično umorni. Svjesni smo da liječnika nedostaje i da nije svugdje moguće zaposliti zamjenskog doktora, a potrebno je osigurati kontinuitet zdravstvene zaštite. Stoga apeliramo na Vas da iskoristite svoje pozicije i usmjerite svoje stručnjake na izradu Postupnika/Pravilnika o radu u dvostrukim ambulantama tijekom zamjena zbog godišnjeg odmora i/ili bolovanja na način da se istim definiraju stanja i bolesti te neodgodivi administrativni sadržaji koji se rješavaju tijekom takvih zamjena. Isto tako, nužno je definirati normativ i standard za rad u takvoj, dvostrukoj, trostrukoj i inoj ambulanti", stoji u otvorenom pismu KoHOM-a Ministarstvu zdravlja.
Foto: Pixsell
vrh stranice